Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

3/5

  April

6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

3.

 Fisketorvet - omdisponering af anlægsmidler (B)

4.

 Disponering af pulje til erhvervsforeningerne på 3 mio. kr. (B)

5.

 Cykelfærge Korsør-Nyborg 2021 (B)

6.

 Brovej 11B 4200 - Nyt vejnavt lokalplan 317 Slots Bjergby (B)

7.

 Stillingevej 4200 Slagelse/Stillinge - Nyt vejnavn i lokalplan 1240 (B)

8.

 Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)

9.

 Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)

10.

 Cykelplan 2021 - prioritering af handleplanprojekter 2021 med særligt fokus på skoleveje/cykelstier (B)

11.

 Gensidig orientering (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Fribus 1.0 - Udbud (B)

3.

 Beslutning om Fribus 2.0 i området syd for Slagelse (B)

4.

 Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)

5.

 Budget 2022 - Status på Erhvervs- og Teknikudvalget eget budget (B/D)

6.

 Overdragelse af brugsret til areal til Dalmosegruppen (B)

7.

 Fremtidig anvendelse af Aktivitetshuset Byparken, Korsør (B)

8.

 Etablering af vandværksboring på kommunens areal (B)

9.

 Indledende drøftelse af fremtidig brug af M/F Broen (D)

10.

 Borgbjergvej 4242 - nyt vejnavn i lokalplan 70 (B)

11.

 Ndr. Ringgade og Bakkevej 4200 - nyt vejnavn i lokalplan 1227 (B)

12.

 Leje af areal i Bisserup til parkeringsplads (B)

13.

 Handicapparkering ved Stillinge Strand (B)

14.

 Prioritering af trafiksikkerhedspuljen for 2021 (B)

15.

 Cykelplan 2021 - prioritering af anlægsprojekter 2021 (B)

16.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

17.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

18.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top