Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 2/11

  Oktober

19/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om projekt Fribussen 2.0 (O)

3.

 Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg 44 til Kommuneplan 2017 (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

7.

 Campusstrøget, Slagelse - skitseprojekt (O)

8.

 Høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 (B)

9.

 Skovvej 16A og Carl Medingsvej 32, Skælskør. Tagudskiftning - nedlæggelse af §14 forbud (B)

10.

 Algade 39 4220 - delvis nedrivning samt indretning af lejlighed (B)

11.

 Ansøgning om byfornyelsestøtte til renovering af stråtag, brandsikring og skorstenspibe - Bisserup Byvej 24 (B)

12.

 Indsatsbehov i boringsnære beskyttelsesområder (B)

13.

 Forslag til tillæg 7 til Spildevandsplan 2019 - Kloakering af Frølunde Fed (B)

14.

 Blå Flag, evaluering af 2020 og beslutning for 2021 (B)

15.

 Miljøgodkendelse af Slagelse Miljøcenter ApS (B)

16.

 Budget 2021 - 2024 (O)

17.

 Politisk mødekalender 1. halvår 2021 (B)

18.

 Genoptaget - Initiativsag vedr. udledningstilladelse til RGS Nordic (D)

19.

 Genoptaget - Initiativsag - vurdering af administrative orienteringer og sagsbehandling af plansager, landzonetilladelser (D)

20.

 Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)

21.

 Eventuelt (D)

22.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status og evaluering af rottebekæmpelsen (O)

3.

 Tude Ådal - valg af løsning (D)

4.

 Anmodning om opstart af lokalplan: Boliger og friplejehjem, Kvægtorvet (B)

5.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for boliger på Ford-grunden i Slagelse (B)

6.

 Anmodning om opstart af lokalplan for studieboligbebyggelse på Marievangsvej i Slagelse (B)

7.

 Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

10.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

11.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)

12.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)

13.

 Energivej / Tårnborgvej 4220 - opsætning af motorvejspylon (B)

14.

 Ansøgning om støtte til nedrivning - Stationsvej 45, 4142 (B)

15.

 Genoptaget - Miljøgodkendelse af Miljøcenter Slagelse ApS (B)

16.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

17.

 Kompetenceplan - Miljø-, Plan- og landdistriktsudvalget (D)

18.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)

19.

 Initiativsag vedr. udledningstilladelse til RGS Nordic (D)

20.

 Initiativsag - vurdering af administrative orienteringer og sagsbehandling af plansager, landzonetilladelser (D)

21.

 Fisketorvet - resultat af høringsfasen (O)

22.

 Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)

23.

 Eventuelt (D)

24.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

3.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet LANDBRUG (B)

4.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet VVM ANLÆG (B)

5.

 Kommuneplan 2021 - revideret forslag til retningslinjetemaet "LANDOMRÅDER" (B)

6.

 Genoptaget - Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

7.

 Fodsporet 2.0 - Videreudvikling af stiprojekt - kobling til naturprojekter, naturpark, skovrejsning mv. (B)

8.

 Miljøgodkendelse af Miljøcenter Slagelse ApS (B)

9.

 Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)

10.

 Eventuelt (D)

11.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top