Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

17/5 3/5

  April

12/4 6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

3.

 Møllebakken 21-67, 4230 - Fristforlængelse til påbud om nedrivning (B)

4.

 Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

5.

 Redegørelse om vandløbenes målopfyldelse til 2027 (O)

6.

 Genoptaget - Kompetenceplan - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (D)

7.

 Genoptaget - Gensidig orientering (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om opstart af lokalplan for Vandtårnet i Korsør - Fjordvænget 2 (B)

3.

 Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)

4.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)

5.

 Kommuneplan 2021 - forslag til nyt erhvervsareal i Slagelse nordvest (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Byfornyelsesindsats - Høve Mark Forsamlingshus søger til istandsættelse - Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose (B)

9.

 Byfornyelsesindsats - Ny anmeldelsesordning (B)

10.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

11.

 Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)

12.

 Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)

13.

 Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)

14.

 CO2-mål for kommunens egen drift (B)

15.

 Projektforslag for udbygning af fjernvarme på Halsskov (B)

16.

 Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Korsør (B)

17.

 Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

18.

 Redegørelse om vandløbenes målopfyldelse til 2027 (O)

19.

 Genoptaget - Kompetenceplan - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (D)

20.

 Gensidig orientering (O)

21.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)

3.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)

4.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)

5.

  Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)

6.

 Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)

7.

 Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)

8.

 Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)

9.

 Gensidig orientering (O)

10.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på PFOS forurening i Korsør (E)

3.

 Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)

4.

 Initiativsag - Miljøkontrol (B)

5.

 Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)

6.

 Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)

7.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)

8.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)

9.

 Kommuneplan 2021 - forslag til masterplaner for kommunens 3 købstæder (B)

10.

  Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

13.

 Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)

14.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

15.

 Næstved Landevej 697 4243 - Campingplads (B)

16.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til stråtag - Holsteinborgvej 206

17.

 Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)

18.

 Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)

19.

 Anmodning om lokalplan for ungdomsboliger ved Valbyvej i Slagelse (B)

20.

 Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)

21.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

22.

 Kobæk Strand - den videre proces med konsekvensvurdering af kystbeskyttelsesløsning i Natura 2000 (B)

23.

 Tude Ådal - valg af løsning (O)

24.

 Gensidig orientering (O)

25.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top