Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

24/11

  Oktober

26/10 4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om høringssvar til Forslag til kommuneplan 2021 (O)

3.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Det videre forløb - PFOS forurening ved brandskolen (D)

3.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for boliger ved Svenstrup Strandvej 3 i Svenstrup (B)

4.

 Forslag til lokalplan 1258 for Krænkerupvej 14A Ertebjerggaard aktivitetsområde (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

6.

 Forslag til ny affaldsordning 2023 (B)

7.

 Budgetopfølgning 4 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

8.

 Ansøgning om underskudsgaranti til Lagunesti-projektet (B)

9.

 Genoptaget - Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

10.

 Blå Flag, evaluering af 2021 og beslutning for 2022 (B)

11.

 Slagelse Kommune - grønt regnskab 2019 (O)

12.

 Godkendelse af handlingsplan til Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

13.

 Godkendelse af Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

14.

 Gensidig orientering (O)

15.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om opstart af lokalplan for boliger, vandsportscenter og færgen M/F Broen ved Halsskov Havn (B), (O)

3.

 Forslag til Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017, Miljøkonsekvensrapport, udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25 tilladelse (B)

4.

 Forslag til Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Tillæg nr. 57 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 (B)

6.

 Ansøgning om støtte til privat istandsættelse - Ørslevvej 255, 4243 (B)

7.

 Trafikcenter Alle 2 4200 - Midlertidig dispensation fra lokalplan 197 til fast bopæl på hotel Only Sleep (B)

8.

 Genoptaget - Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

9.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring (B)

10.

 Højvandssikring af Korsør bymidte - fremme af projektet (B)

11.

 Endelig godkendelse af Risikostyringsplan for Korsør (B)

12.

 Forslag til tillæg 8 til Spildevandsplan 2019 - Kloakering af Dalvang (B)

13.

 Initiativsag: Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

14.

 Gensidig orientering (O)

15.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top