Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

22/6 7/6

  Maj

17/5 3/5

  April

12/4 6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genoptaget - Revideret afgrænsning af projektområdet for et solenergianlæg ved Tjæreby øst for Skælskør (B)

3.

 Genoptaget - Budget 2022-2025 - Opsamling på budgetprocessen (D)

4.

 DK2020 Klimaplan (D)

5.

 Anmodning om opstart af lokalplan for nye ungdomsboliger ved Marievangsvej 10, Slagelse (B)

6.

 Anmodning om opstart af lokalplan for nye ungdomsboliger, Løvegade 73,77,79E, Slagelse (B)

7.

 Anmodning om opstart af lokalplan for boliger ved golfbanen, Slagelse (B)

8.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse af stråtag samt skorstenspiber - Gedehavevej 155, 4230 (B)

9.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse af Fårdrup Forsamlingshus (B)

10.

 Udviklings- og helhedsplanlægning for landsbyer og det omkringliggende åbne land (D)

11.

 Beslutning om anvendelse af mindreforbrug - Landdistriktsudvikling (B)

12.

 Beslutning af periode for nedsættelse af takster i forbindelse med Sommerpakken 2021 (B)

13.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

14.

 Byfornyelsesindsats - Kondemnering af ejendom (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politisk tids- og procesplan mod ny affaldsordning 2023 (B)

3.

 Hovedprincipper for affaldsordning 2023 (B)

4.

 Lokal Udviklingsplan for Eggeslevmagle (O)

5.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for en materialeplads ved Slagelse Landevej, Korsør (B)

6.

 Anmodning om opstart af lokalplan for publikumrelaterede aktiviteter på Krænkerupvej 14A, Slagelse (B)

7.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for boligbebyggelse i Smedegade, Slagelse (B)

8.

 Anmodning om opstart af lokalplan for nyt boligområde ved Gråstenvænget og Pomonavænget (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til placeringer af ny mindre gravplads (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)

13.

 Revideret afgrænsning af projektområdet for et solenergianlæg ved Tjæreby øst for Skælskør (B)

14.

 Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)

15.

 Genoptaget - Kongevejen 5C, 4200 Slagelse - Etablering af tagterrasse og opførelse af tilbygning (B)

16.

 Budget 2022-2025 - Opsamling på budgetprocessen (D)

17.

 Forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer (D)

18.

 Gensidig orientering (O)

19.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

3.

 Møllebakken 21-67, 4230 - Fristforlængelse til påbud om nedrivning (B)

4.

 Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

5.

 Redegørelse om vandløbenes målopfyldelse til 2027 (O)

6.

 Genoptaget - Kompetenceplan - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (D)

7.

 Genoptaget - Gensidig orientering (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om opstart af lokalplan for Vandtårnet i Korsør - Fjordvænget 2 (B)

3.

 Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)

4.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)

5.

 Kommuneplan 2021 - forslag til nyt erhvervsareal i Slagelse nordvest (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Byfornyelsesindsats - Høve Mark Forsamlingshus søger til istandsættelse - Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose (B)

9.

 Byfornyelsesindsats - Ny anmeldelsesordning (B)

10.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

11.

 Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)

12.

 Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)

13.

 Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)

14.

 CO2-mål for kommunens egen drift (B)

15.

 Projektforslag for udbygning af fjernvarme på Halsskov (B)

16.

 Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Korsør (B)

17.

 Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

18.

 Redegørelse om vandløbenes målopfyldelse til 2027 (O)

19.

 Genoptaget - Kompetenceplan - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (D)

20.

 Gensidig orientering (O)

21.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)

3.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)

4.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)

5.

  Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)

6.

 Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)

7.

 Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)

8.

 Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)

9.

 Gensidig orientering (O)

10.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på PFOS forurening i Korsør (E)

3.

 Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)

4.

 Initiativsag - Miljøkontrol (B)

5.

 Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)

6.

 Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)

7.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)

8.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)

9.

 Kommuneplan 2021 - forslag til masterplaner for kommunens 3 købstæder (B)

10.

  Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

13.

 Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)

14.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

15.

 Næstved Landevej 697 4243 - Campingplads (B)

16.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til stråtag - Holsteinborgvej 206

17.

 Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)

18.

 Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)

19.

 Anmodning om lokalplan for ungdomsboliger ved Valbyvej i Slagelse (B)

20.

 Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)

21.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

22.

 Kobæk Strand - den videre proces med konsekvensvurdering af kystbeskyttelsesløsning i Natura 2000 (B)

23.

 Tude Ådal - valg af løsning (O)

24.

 Gensidig orientering (O)

25.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top