Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3 2/3 1/3

  Februar

1/2

  Januar

19/1 19/1 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Klimatilpasning, Natur og landskab, Trafik og veje og Turisme i Kommuneplan 2021 (B)

3.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)

4.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KULTURHISTORIE (B)

5.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for erhvervsområde mellem Vestmotorvejen, Omfartsvejen og Skælskørvej (B)

3.

 Anmodning om opstart af lokalplan for et seniorbofællesskab i Korsør Bypark syd (B)

4.

 Anmodning om opstart af lokalplan for Cirkus Arena (B)

5.

 Anmodning om opstart af lokalplan for Holbækvej 16 i Slagelse (B)

6.

 Motalavej 143, Korsør - Pylon (B)

7.

 Idagårdsvej 1, Slagelse. Opførelse af pylon (B)

8.

 Midlertidig dispensation til ændret vejadgang til boligområde via Hvilebjergvej (B)

9.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til Slots Bjergby Forsamlingshus (B)

10.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse - Ørslevvej 257 (B)

11.

 Drøftelse af bevaringsprincipper i Lokalplan 1245 for Skælskør bymidte (D)

12.

 Orientering om visionsplan for forskønnelse og trafiksanering af Tårnborgvej (O)

13.

 Boligprogram 2021 (O)

14.

 Orientering om ekstrabevilling fra staten i 2021 vedr. byfornyelsesindsatser (O)

15.

 Gensidig orientering (O)

16.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genoptaget - Kvægtorvet, Slagelse - helhedsplan (B)

3.

 Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)

4.

 Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

5.

 Parkeringsnormer i Slagelse By (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)

8.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

9.

 Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)

10.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)

11.

 Kruusesmindevej 3A 4220 - Regulering af offentlighedens adgang til naturen - Lejodde (B)

12.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

13.

 Beslutning om kondemnering af ejendom (B)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om høring af skitseforslag til Fribus 2.0 - Slagelse Syd (O)

3.

 Anmodning om plangrundlag for en udbygning af VUC Klar på Herrestræde 11 i Slagelse (B)

4.

 Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)

7.

 Byfornyelsesindsats - Istandsættelse af stråtag - Omø Havnevej 2 (B)

8.

 Bevaringsværdige bygninger i Slagelse Kommune (D)

9.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KULTURHISTORIE (B)

10.

  Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)

11.

 Fisketorvet - godkendelse af forprojekt (O)

12.

 Kvægtorvet, Slagelse - helhedsplan (B)

13.

 Budgetopfølgning 1 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

14.

 Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)

15.

 Anlægsbevilling og prioritering af udviklingstiltag på strande i 2021 (B)

16.

 Genoptaget - Skovvej 16A/Carl Medingsvej 32, 4230 - Tagudskiftning - nedlæggelse af §14 forbud (B)

17.

 Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)

18.

 Kystbeskyttelse Område 2 - partsfordeling, digelagets vedtægt og oprettelse af digelag (B)

19.

 Kystbeskyttelse Område 3 - partsfordeling, digelagets vedtægt og oprettelse af digelag (B)

20.

 Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)

21.

 Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)

22.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

23.

 Byfornyelsesindsats - Kondemnering af ejendom (B)

Lukket punkt

24.

 Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B)

25.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet NATUR OG LANDSKAB (B)

3.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KLIMATILPASNING (B)

4.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)

5.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)

6.

 Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)

7.

 Opfølgning på temamøde den 26.11.20 - Kommuneplan (D)

8.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet NATUR OG LANDSKAB (B)

3.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KLIMATILPASNING (B)

4.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)

5.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)

6.

 Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)

7.

 Opfølgning på temamøde den 26.11.20 - Kommuneplan (D)

8.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Indkomne bemærkninger til forslaget til Bæredygtighedsstrategi for Slagelse Kommune (D)

3.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B)

4.

 Lokalplananmodning - Boligbebyggelse i Fårdrup (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

6.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse af tagryg - Espevej 56, 4242 (B)

7.

 Forslag til placeringer af rammeområde for ny mindre gravplads (B)

8.

 Tilflytterbolig - status og beslutning om videreførelse af indsats (B)

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgen (B)

10.

 Budget 2022-2025 - tilrettelæggelse af proces (B)

11.

 Budget 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets budget 2021 (B)

12.

 Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B)

13.

 Det videre forløb for højvandssikring af Skælskør (B)

14.

 Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B)

15.

 Slagelse Kommunes forsyningsselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B)

16.

 Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B)

17.

 Genoptaget - Tude Ådal - valg af løsning (D)

18.

 Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)

19.

 Eventuelt (D)

20.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top