Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

2/3

  Februar

2/2

  Januar

12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)

3.

 Overblik over partnerskaber, indsatser og samarbejder i Kultur og Fritid (O)

4.

 Trelleborg Museum - Forlængelse af rammeaftale for drift 2021-2022 (B)

5.

 Analyse af muligheder for medlemstilskud til foreningslivet (D)

6.

 Implementering af nyt tilskuds- og bookingsystem - WinKAS (O)

7.

 DBU Velfærdsalliance - Status 2021 (O)

8.

 Ændring af retningslinjer for HEL Fritid (B)

9.

 Slagelse Guld - forventet afvikling i 2021 (O)

10.

 Gensidig orientering (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

13.

 Slagelse Guld 2020 - hvem skal vinde Lederprisen? (B)

Lukket punkt

14.

 Slagelse Guld 2020 - hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B)

Lukket punkt

15.

 Slagelse Guld 2020 - hvem skal vinde Initiativprisen? (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 1 for 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)

3.

 Budget 2021 - Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2021 (B)

4.

 Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af Økonomiudvalgets beslutning omkring lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (D)

5.

 STE-puljen - Fordeling af midler til prioriterede idrætter 2021 (B)

6.

 Nye idrætter i talentklasserne i Slagelse Talent & Elite (B)

7.

 Korsør Amatør Bokseklub - Nye vinduer i klubbens lokaler (B)

8.

 Anvendelse af hjemmel til udbetaling af tilskud i 2021 (B)

9.

 Markedsføringspuljen Fritid 2021-2022 (B)

10.

 Aktivitetstilskud 2021: Maritim Kulturuge (B)

11.

 Pulje til vedligehold af forsamlingshuse 2021-2023 (B)

12.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

13.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

14.

 Emner til pressen (B)

15.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021 - Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2021 (B)

3.

 Budget 2022-2025 - tilrettelæggelse af proces for Kultur- og Fritidsudvalget (B)

4.

 Puljen til kulturelle formål 2021 - overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud 2021 (E)

5.

 Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)

6.

 Aktivitetstilskud 2021: Korsør Koncerterne (B)

7.

 Aktivitetstilskud 2021: Kunstnerlavet KIT - Keramikfestival (B)

8.

 Aktivitetstilskud 2021: Middelalderdage & Marked i Skælskør (B)

9.

 Aktivitetstilskud 2021: Korsør Bios Venner (B)

10.

 Aktivitetstilskud 2021: Borreby Teaters Fond (B)

11.

 Aktivitetstilskud 2021: KKArt/Mette Borup Kristensen

12.

 Aktivitetstilskud 2021: Maritim Kulturuge (B)

13.

 Driftstilskud 2021: Slagelse Garden (B)

14.

 Driftstilskud 2021: Skælskør Marinegarde (B)

15.

 Status for egnsteatersamarbejde (O)

16.

 Sjællands Teater på Slagelse Teater 2021-2022 (B)

17.

 Ansøgning om anlægsbevilling KFU januar 2021 (B)

18.

 DDS Husstyrelsen for Kløverhuset og Huset ved Skoven - Installering af varmepumpe (B)

19.

 Budget 2021 - Folkeoplysningsområdet (B)

20.

 Beslutning om fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2021 (B)

21.

 Markedsføringspuljen Fritid 2021-2022 (B)

22.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

23.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

24.

 Emner til pressen (B)

    Til top