Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

3/11 3/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2016 2015 2014 2013
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kunstgræsbane B73 (B)

3.

 Selvejende haller - udmøntning af driftstilskud 2021 (B)

4.

 Selvejende haller - aftaler om driftstilskud 2021 (B)

5.

 Gimlinge Skytte- og Idrætsforening - Renovering af udendørs skydebaner (B)

6.

 Udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 - 2021 (B)

7.

 Tilpasning af åbningstid ved bibliotekerne (B)

8.

 Omindretning af Slagelse Bibliotek (O)

9.

 Slagelse Musikhus - aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter 2021-2023 (B)

10.

 Ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2021-2024 (B)

11.

 Guldagergaard - aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter 2021-2022 (B)

12.

 Slagelse Kulturråd - samarbejdsaftale 2021-2023 (B)

13.

 Sjællands Teater på Slagelse Teater 2021-2022 (B)

14.

 Puljen til kulturelle formål - overblik over ansøgninger om driftstilskud 2021 (E)

15.

 Driftstilskud 2021: Nærradio Korsør (B)

16.

 Driftstilskud 2021: Slagelse Garden (B)

17.

 Driftstilskud 2021: Skælskør Marinegarde (B)

18.

 Driftstilskud 2021: Musicalscenen (B)

19.

 Driftstilskud 2021: Danmarks Busmuseums Fond (B)

20.

 Fast driftstilskud til kulturinstitution (B)

21.

 Regnskaber for kulturinstitutioner, der modtog tilskud over 500.000 kr. i 2019 (O)

22.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

23.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

24.

 Emner til pressen (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)

3.

 Slagelse Musikhus - evaluering af driftsaftale for 2018-20 (B)

4.

 Sjællands Teater på Slagelse Teater 2021-2022 (B)

5.

 Faste driftstilskud til kulturinstitutioner i 2021 (B)

6.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - godkendelse af organisering og faseopdeling (B)

7.

 Afregning 2019 - aftenskolerne - tilskud til undervisning (B)

8.

 Aftenskoleområdet - Justering vedr. afregningsmuligheder (B)

9.

 Udlejning af VIP-lokale, Ny tribune, Harboe Arena Slagelse (B)

10.

 Genforhandling med Team Danmark om elitekommunesamarbejde (B)

11.

 Fodsporet 2.0 - Videreudvikling af stiprojekt - kobling til naturprojekter, naturpark, skovrejsning mv. (B)

12.

 Udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 - 2021 (B)

13.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

14.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

15.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

16.

 Driftsaftale med kulturinstitution (B)

17.

 Sjællands Teater 2021-2024 (E)

Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Sjællands Teater 2021-2024 (E)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Slagelse Musikhus - evaluering af driftsaftale for 2018-20 (B)

3.

 Forslag til udviklingsprojekter 2020-2021 (B)

4.

 Sjællands Teater - godkendelse af endelig egnsteateraftale (B)

5.

 Sjællands Teater 2021 - principdrøftelse (D)

6.

 Proces Slagelse Teater (B)

7.

 Atletikanlæg - udskiftning af overflader (O)

8.

 Kunstgræsbane B73 (B)

9.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - godkendelse af organisering og faseopdeling (B)

10.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

11.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

12.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

13.

 Driftsaftale med kulturinstitution (B)

    Til top