Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Omsorgsudvalget)

Mødeoversigt: Omsorgsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2011 - 31/03/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

2/2

  Januar

19/1 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Økonomi - afrapoortering på udfordringer i budget 2011

3.

 Tilpasning af serviceniveau

4.

 Genoptagelse - Opfølgning på processen for Aktivitetcentrene - herunder økonomi

5.

 Anlægsregnskab - Ombygning af lejlighed til ægtepar, Plejecenter Møllebakken

6.

 Ændring af vilkår for Brugerrådet Lützensvej 7, Korsør.

7.

 Genoptagelse - Frivilligt socialt arbejde 2011 - diverse

8.

 Genoptagelse - Helbredstillæg - udbud af (briller, tandproteser og fodpleje)

9.

 SOSU-samarbejdsprojektet

10.

 Magtanvendelse overfor voksne - Beretning 2010

11.

 Sagsfremstilling om samlet tilsynsindsats plejecentre 2010

12.

 Genoptagelse - Kvalitetsstandard Plejecentre

13.

 Genoptagelse - Kriterier for ældre- og plejeboliger 2011

14.

 Genoptagelse - Forespørgsel om behandlingstiden for ansøgninger om ortopædiske sko.

15.

 Orienteringspunkter

16.

 Masterplan 2011

Lukket punkt

17.

 Prækvalifikation af totalentreprenører i f.m. opførelse af 144 nye plejeboliger.

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Genoptagelse - Kvalitetsstandard træning - lov om social service § 86

3.

 Orienteringspunkter

4.

 Masterplan 2011

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Gennemgang af handleplaner på Omsorgsudvalgets område

3.

 Genoptagelse af sag om Kvalitetsstandard for træning - lov om social service § 86

4.

 Genoptagelse af sag om nye sagsbehandlingstider fra 1. januar 2011 på hjælpemiddelområdet

5.

 Kvalitetsstandard 2011 for forebyggende hjemmebesøg

6.

 Høring - Tilbud til borgere med kronisk sygdom

7.

 Sundhedsaftale 2010-2014 - høring

8.

 Opfølgning på processen for Aktivitetcentrene - herunder økonomi

9.

 Forespørgsel om behandlingstiden for ansøgninger om ortopædiske sko.

10.

 Genoptagelse - Henvendelse til Omsorgsudvalget fra Ældresagen i Slagelse

11.

 Helbredstillæg - Udbud / annonceringspligt af fodpleje

12.

 Orienteringspunkter

13.

 Masterplan 2011

    Til top