Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Godkendelse af referat(B)

3.

 Orientering om status på proces på diabetesområdet(O)

4.

 Handicaprådets valgperioden 2014 - 2017 og fremadrettede anbefalinger(O)

5.

 Meddelelser(O)

Lukket punkt

6.

 Høring: Prisindhentning - katetre - Fællesudbud Sjælland(D)

7.

 Eventuelt, herunder omkring forslag til emner/punkter til næste møde(O)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top