Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revideret Styrelsesvedtægt 2018 (B)

3.

 Revideret styrelsesvedtægt og nye udvalg - tilretning af politikområder (B)

4.

 Valg af medlemmer til økonomiudvalget (B)

5.

 Valg til de stående udvalg (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)

7.

 Lånoptagelse 2018 (B)

8.

 Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)

9.

 Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)

10.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)

11.

 Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)

12.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

13.

 Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)

14.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem

15.

 Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)

16.

 Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

17.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)

18.

 Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

19.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

21.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)

22.

 Informationssikkerhedspolitik (B)

23.

 Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E)

25.

 Ny udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top