Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)

5.

 Frikommuneforsøg 2019-2023 (O)

6.

 Status på etablering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og ungeindsatsen (O)

7.

 Orientering til borgerne om, hvorvidt de er omfattet af 225-timers reglen eller ej

8.

 Punkter til kommende møder (O)

9.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - SBU (D)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top