Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - SBU (D)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 SBU (B)

5.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

6.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

7.

 Frikommuneforsøg 2019-2023 - beskæftigelsesområdet (D)

8.

 Veteranindsatsen - udkast til indhold i Årsrapport 2019 (D)

9.

 Genoptagelse: Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)

10.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)

11.

 Ankestatistik (O)

12.

 Orientering om Socialt Frikort (O)

13.

 Veteran Jumpstart (O)

14.

 Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)

15.

 Punkter til kommende møder (O)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top