Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Genoptagelse: Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)

4.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)

5.

 Ankestatistik (O)

6.

 Orientering om Socialt Frikort (O)

7.

 Veteran Jumpstart (O)

8.

 Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)

9.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (O)

10.

 Prøvehandling - Afdækning af sager og klargøring af den forberedende del til Rehabiliteringsteamet (O)

11.

 Integrationsområdet (O)

12.

 Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

13.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - SBU (B)

14.

 Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020 - 2023 (D)

15.

 Udmøntning af 0,7 % effektiviseringen p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen - SBU (B)

16.

 Budgetaftalen 2019-2022: Temaanalyser - Kommissorier (D)

17.

 Mål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer 2019 (B)

18.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

19.

 Punkter til kommende møder (O)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top