Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Slagelse Bymidte 4200 - Hastighedszoner - 2019 (O)

4.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Skælskør Erhvervsforening i 2019 (B)

5.

 Orientering om udvikling af udstillingsfaciliteter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (O)

6.

 Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

7.

 Detailhandelsanalyse 2019 (D)

8.

 Genoptaget - Skælskør Bådfart (B)

9.

 Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

10.

 Status på etablering af solceller (O)

11.

 Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Udmøntning af midler afsat til lystbådehavne (D)

13.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

14.

 Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)

15.

 Cykelstier - stiplanlægning (D)

16.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

17.

 Vurdering i forbindelse med likvidation af Skælskør Bådfart S.m.b.A. - fortrolig (O)

Lukket punkt

18.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (O)

19.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Business Slagelse (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top