Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Mål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer 2019 (B)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (O)

5.

 Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020 - 2023 (D)

6.

 Mødeform ved samarbejde med Handicaprådet (B)

7.

 Unges Trivsel (B)

8.

 Retskrav på permanent bolig til flygtninge bortfalder (B)

9.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (FGU) (O)

10.

 Orientering om ekstern konsulentbistand til indhentelse af regreskrav på sygedagpenge i 2018 (O)

11.

 Bevilling af kørekort 2018 (O)

12.

 Status for udbudsproces på beskæftigelsesområdet (O)

13.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

14.

 Veteran Jumpstart (O)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top