Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Borgerbus - orienteringssag - status for borgerbusprojekt i Stillinge (O)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Hunsballegrunden (D)

5.

 Videreudvikling af Posthusets stueetagen (B)

6.

 Posthuset Sdr. Stationsvej 26. Udlejning (B)

7.

 Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)

8.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Korsør Erhvervsforening i 2019 (B)

9.

 Kunst på Solens Plads, ansøgning fra Stig Hansens Fond (B)

10.

 Infrastrukturansøgning i forbindelse med byudvikling af Motalavej i Korsør (O)

11.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)

12.

 Kollektiv trafik - økonomi i forbindelse med Trafikbestilling 2020 (O)

13.

 Orientering om nye tiltag i forbindelse med Kolletiv trafik (O)

14.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)

15.

 Oplæg til 0,7% effektivisering - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

16.

 Algade 4220 - Algade lukkes for indkørende færdsel fra Nygade (B)

17.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)

18.

 Budget/ regnskab på havneområdet (O)

19.

 Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

20.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

21.

 Genoptaget - Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top