Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Lokal UdviklingsPlan (LUP) for Boeslunde Sogn (O)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Initiativsag - Udledning af neonikotinoider fra Flux Water (B)

5.

 Udpegning af politiske repræsentanter til dommerkomité for Årets landdistriktsindsats (B)

6.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for Hashøj Biogas ved Vemmeløsevej, Dalmose (B)

7.

 Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

8.

 Forespørgsel om mulighed for etablering af en mindre kirkegård/gravplads (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)

10.

 Tilsagn om støtte til bygningsforbedringer på hhv. Holsteinborgvej 207 og Kongsmarkvej 287 (B)

11.

 Slottensgade 23, 4220 - Nedrivning og genopførelse af byhus (B)

12.

 Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)

13.

 Udbud af højvandssikring af Korsør bymidte (B)

14.

 Politik for vandløbsområdet (B)

15.

 Fjernvarmeforsyning af Erhvervspark Korsør (B)

16.

 Bredbåndskonsulent - Arbejdsplan efterår 2019/vinter 2020 (O)

17.

 Eventuelt (D)

18.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top