Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Drøftelse af kommuneplanens landskabsinteresser i relation til den igangværende temaplanlægning for store solenergianlæg (D)

4.

 Bæredygtighedsstrategi (B/D)

5.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

6.

 Ansøgning om støtte til Kommunens LAG i 2020 og 2021 (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Støjproblematikker i lokalplan 1229 omdannelse af erhverv til boliger Strudsbergsvej 8 (B)

9.

 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2020-2022 (B)

10.

 Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand (B)

11.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2020 (B)

12.

 Genoptaget - Replik og spørgsmål til bevarelse af spørgsmål i sag 24: "Initiativsag - Projekt Tude Å" på Udvalgsmøde i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget" d. 13. august 2019, samt genoptagelse af sagen som initiativsag på udvalgsmøde 2. november 2019

13.

 Eventuelt (D)

14.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top