Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

3.

 Dialogproces - Budget 2021- 2024 (B)

4.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)

5.

 Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

6.

 Strategi for bekæmpelse af måger i byområder (D)

7.

 Kollektiv trafik - Movia - høring af ny trafikplan 2020 (D)

8.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

9.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

10.

 P-Pladser på Gasværksgrunden, Ndr. Ringgade 14 (B)

Lukket punkt

11.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

12.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top