Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring af forslag til Ø-politik (B)

3.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

4.

 Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

5.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)

6.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

7.

 Budget 2021-2024 Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen - ETU (B)

8.

 Driftsbudget 2021 - Kommunale Ejendomme (B)

9.

 Anlægsregnskaber og delanlægsregnskab (B)

10.

 Administration af økonomi for almene boliger i Slagelse Kommune (B)

11.

 Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

12.

 Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

13.

 Genoptaget - Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

14.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2020 (B)

15.

 Ny offentlig vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

16.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

17.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

18.

 Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

19.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top