Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kompetenceplan 2020 (B)

3.

 Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

4.

 Åbenhed om kommunens indkøb (B)

5.

 Renovering af Fisketorvet, Slagelse - idéskitse til godkendelse (B)

6.

 Renovering af Træskogården, Slagelse - idéskitse til godkendelse (B)

7.

 Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

8.

 Genoptaget - Administration af almene boliger i Slagelse Kommune (B)

9.

 Slagelse bymidte 4200 - Høring vedrørende opsætning af pullerter - Ambassadepullerter (B)

10.

 Tildeling af nyt vejnavn til ny udstykning (B)

11.

 Sorøvej 4230 - Økonomiske forhold vedrørende realisering af trafiksikkerhedsprojekt (B)

12.

 Gate 21 mobilitetsprojekt (B)

13.

 Budgetopfølgning 3 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

14.

 Tidselbjerget, etape 2 - status på planlægningen (O)

15.

 Orientering om praksis for håndtering af op-, over- og indkørsler i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på offentlig vej (O)

16.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

17.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

18.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

19.

 Gørtlergården og Rådhuspladsen, mulighedsstudie til godkendelse (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top