Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning budget 2020-2023 (D)

5.

 Drøftelse af principielle spørgsmål til sagsbehandling (D)

6.

 Kompetenceplan 2020 (B)

7.

 Proces for Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)

8.

 Beslutning vedr. sagsbehandlingsfrister i Center for Arbejds-marked og Integration (B)

9.

 Uddybende information vedr. dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (O)

10.

 Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)

11.

 Orientering vedr. Boligsocial Helhedsplan (O)

12.

 Analyse af arbejdsmarkedsområdet (O)

13.

 Orientering om status vedr. hjælpepakkens punkt 20 vedr. flere elevpladser (O)

14.

 Orientering vedr. brugen af psykologhjælp til unge under 30 år (O)

15.

 Punkter til kommende møder (O)

16.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top