Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 1. behandling (D)

5.

 Opfølgning budget 2020-2023 (D)

6.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

7.

 Tids- og procesplan for kommende Integrationspolitik (B)

8.

 Status på ungeindsatsen (E)

9.

 Statusorientering vedr. økonomi fra Sprogcentret (O)

10.

 Orientering vedr. brugen af psykologhjælp til unge under 30 år (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top