Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om Erhverv- og Tekninkudvalgets budget til erhverv 2020-2022 (O)

3.

 Orientering om Erhvervs- og Teknikudvalgets budget til turisme 2020-2022 (O)

4.

 Omprioritering af driftsbudget 2020, som følge af coronarelaterede udgifter (B)

5.

 Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

6.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

7.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

8.

 Genoptaget - Orientering om praksis for håndtering af op-, over- og indkørsler i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på offentlig vej (O)

9.

 Fisketorvet - resultat af høringsfasen (B)

10.

 Fodsporet 2.0 - Videreudvikling af stiprojekt - kobling til naturprojekter, naturpark, skovrejsning mv. (B)

11.

 Genoptaget - Kollektiv trafik - trafikbestilling 2021 (B)

12.

 Bildsøvej - Cykelsti (B)

13.

 4200 Strandvejen - Eventuel omlægning af Strandvejen på grund af etablering af ny transformer ved Banedanmarks teknikhus matr. 9l Landsgrav Slagelse Jorder (B)

14.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

15.

 Eventuelt (D)

16.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top