Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)

5.

 Budget 2022-2025 (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)

7.

 Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)

8.

 Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)

9.

 Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

10.

 Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)

11.

 Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

12.

 Integrationsområdet (O)

13.

 Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

14.

 Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)

15.

 headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)

16.

 Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

17.

 Punkter til kommende møder (O)

18.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top