Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Task Force-rapporten på det specialiserede børne og familieområde samt den besluttede udviklingsplan(D)

3.

 Tema: Status på projekt hos Center for Handicap og Psykiatri, hvor der arbejdes på mødet mellem borger/pårørende og sagsbehandler/kommunen(D)

4.

 Opfølgning på Medborgerpolitik(D)

5.

 Status på COVID-19 situation og indsatser på Handicap og Psykiatriområdet(O)

6.

 Tids-og procesplan for udvikling af masterplan 2022-2025 for fremtidens tilbud på Handicap-og Psykiatriområdet(O)

7.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2020 (O)

8.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (O)

9.

 Meddelelser(O)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top