Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2020 (B)

3.

 Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)

4.

 Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

6.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

7.

 Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

11.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

12.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

13.

 Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S

14.

 Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)

15.

 Bemyndigelse til automatiske nedlukninger som følge af coronasmitte (B)

16.

 Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)

17.

 Initiativsag - Tværgående indsats (B)

18.

 Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)

Lukket punkt

19.

 Drift af varmestue i Korsør og Skælskør (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top