Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)

3.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)

4.

 Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)

5.

 Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)

6.

 Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)

7.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)

8.

 B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)

9.

 Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

11.

 Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)

12.

 Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)

13.

 CO2-mål for kommunens egen drift (B)

14.

 Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)

15.

 Småjob (B)

16.

 Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)

17.

 Stigsnæs Motorsportscenter (B)

18.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)

19.

 Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)

20.

 Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)

Lukket punkt

21.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

22.

 Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top