Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør(B)

3.

 Initiativsag - Varmestuen i Skælskør (B)

4.

 Initiativsag - Valg af NGO til at drive varmestue i Slagelse Kommune (B)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)

6.

 FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)

7.

 Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

8.

 Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema B for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slots Bjergby (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)

13.

 Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn (B)

14.

 Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)

15.

 Ny hal i Sørby til E-sport (B)

16.

 Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)

17.

 Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)

18.

 Placering af regionalt fødevareklyngekontor i Slagelse (B)

19.

 Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)

20.

 Helhedsorienterede indsatser (B)

21.

 AffaldPlus - Forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

22.

 Initiativsag - Klimakost i Slagelse Kommune (B)

23.

 Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)

24.

 Initiativsag - Inddragelse af borgerrådgiveren i sag om PFOS (B)

Lukket punkt

25.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

26.

 Beslutning om eventuelt samarbejde (B)

Lukket punkt

27.

 Undersøgelse af kommunal anvendelse af bygning (B)

Lukket punkt

28.

 Undersøgelse af muligheder ved salg af grund i Slagelse (D)

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top