Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

590.

 Godkendelse af dagsorden (B)

591.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (D)

592.

 Henvendelse fra Slagelse Ungeråd (B)

593.

 Beslutning om kvalitetsrapport på skoleområdet i indeværende skoleår (B)

594.

 Omlægning af forældrebetaling til dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub (B)

595.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

596.

 Igangsættelse af bevægelsesindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet (B, E)

597.

 Serviceniveau og retningslinjer befordring folkeskoleelever (B)

598.

 Gensidig orientering (O)

599.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

600.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

601.

 Opfølgning på licitation på projektforslag Skovsøbakken - anlæg 158 (B)

602.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top