Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orienteringssager til Børn- og Ungeudvalget

3.

 Principbeslutning om overflytning af "særlige tilbud" til Korsør og Slagelse

4.

 Forslag til ledelsestid

5.

 Anlægsregnsskab for Uderum og Legepladser

6.

 Frigivelse af Center for Skoles rådighedsbeløb og anlægsbevilling for budget 2011

7.

 Status projekt Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA)

8.

 Sundhedsaftale 2010-2014 - høring

9.

 Punkter til kommende møder

10.

 Pressemeddelelser

11.

 Eventuelt

Lukket punkt

12.

 Orientering om børnesag


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top