Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Anbringelsesgrundlag og servicenivauer på det socialfaglige område

3.

 Orienteringssager til Børn- og Ungeudvalget

4.

 Klagevejledning til borgerne på børne, unge og familieområdet

5.

 Forventet regnskab 2010 på Børne- og familieområdet

6.

 Rammer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger til beslutning

7.

 Pilotprojekt for unge - Metodeudviklingsprojekt

8.

 Rammer for Kvalitetsrapport 2010 - 2011 for skoleområdet

9.

 Rammer for ledelses- og administrationsstruktur i folkeskolerne

10.

 Afrapportering på aktiviteter og enhedspriser på børne, unge og familieområdet

11.

 Punkter til kommende møder

12.

 Pressemeddelelser

13.

 Eventuelt

Lukket punkt

14.

 Orientering om børnesag

Lukket punkt

15.

 Orientering om børnesag

Lukket punkt

16.

 Orientering om klage


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top