Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

22/2

  Januar

19/1 18/1 18/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetaftale 2020 pkt. 35 vedr. ny springhal - Udkast til hensigtserklæring (O)

3.

 Budgetaftale 2021 pkt. 35 - udkast til aftale om Slagelse sportscenter (O)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)

6.

 Budget 2022 - Oplæg til fastsættelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)

7.

 SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)

8.

 SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)

9.

 Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)

11.

 Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)

12.

 Tilskud til street art-festival 2021 (B)

13.

 Afrapportering kapitalforvaltning 2020 (O)

14.

 Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)

15.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)

16.

 Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)

19.

 Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)

20.

 Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)

21.

 Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

22.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)

23.

 Bosætningskampagne 2021 (B)

24.

 Høringssvar ift. samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (B)

25.

 Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (D)

26.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)

27.

 Ældrerådsvalg 2021 (B)

28.

 Kommunalvalg 2021 - Orientering om proces (O)

29.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ramme/hjælpepakke til forsamlingshuse (B)

30.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

31.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B)

Lukket punkt

33.

 Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B)

Lukket punkt

34.

 Geografiske muligheder for udvikling af nye erhvervsområder (D)

Lukket punkt

35.

 Henvendelse vedr. lastvognsparkering (D)

Lukket punkt

36.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Arbejdsmarkedschef (B)

Lukket punkt

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

4.

 Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. ny springhal (O)

5.

 Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. hal i Sørbymagle - revideret aftaleudkast (O)

6.

 Budget 2021 - Økonomiudvalgets budget (B)

7.

 Budget 2022 - Tilrettelæggelse af egen budgetproces -Økonomiudvalget (B)

8.

 Budget 2022 - Fastlæggelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)

9.

 Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B)

11.

 Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgen (B)

12.

 Ansøgning om anlægsbevilling KFU januar 2021 (B)

13.

 Ansøgning fra erhvervsforeningerne om støtte til kontingentfrihed i 2021 (B)

14.

 Fælles medfinansiering til DM Skills 2022 (B)

15.

 Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A søger om overtagelse af lån med kommunal garanti (B)

16.

 Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B)

17.

 Salg af boligareal til OK-Fonden (B)

18.

 OK-Fonden - Ansøgning om godkendelse af Skema A ved opførelse af 22 Seniorboliger på Mælkevej, Svenstrup, Kommunal garantistillelse og tillægsbevilling til finansiering af grundkapital (B)

19.

 Godkendelse af skema C og anlægsregnskab vedrørende Skælskør Plejecenter (B)

20.

 Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema A for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slotsbjergby (B)

21.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2020 (O)

22.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B)

23.

 Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

24.

 Høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 (B)

25.

 Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B)

26.

 Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B)

27.

 Slagelse Kommunes forsyningsselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B)

28.

 Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B)

29.

 Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B)

30.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)

31.

 Etablering af kriminalpræventiv enhed (B)

32.

 Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B)

33.

 Bosætningskampagne 2021 (B)

34.

 Tiltrækning af events og større begivenheder (D)

35.

 Status på arbejdet fra § 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod parallelsamfund (O)

36.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

37.

 Stillingtagen til evt. fornyet udbud af areal ved Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

38.

 Opkøb af areal ved Slagelse (B)

Lukket punkt

39.

 Genoptaget. Opkøb og udleje af areal i Boeslunde (B)

Lukket punkt

40.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B)

Lukket punkt

41.

 Udvikling af Bildsø Camping (B)

Lukket punkt

42.

 Godkendelse af referat (B)

43.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)

    Til top