Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Folkeoplysningsudvalget)

Mødeoversigt: Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

15/12

  November

21/11

  Oktober

26/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden - Folkeoplysningsudvalget (B)

2.

 Gensidig orientering - Folkeoplysningsudvalget (O)

3.

 Godkendelse af referat - Folkeoplysningsudvalget (B)

4.

 Centerets orientering til udvalget (O)

5.

 Mødeplan for 2017 i Folkeoplysningsudvalget (B)

6.

 Drøftelse af ændringer i "Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune" (B)

7.

 Budget 2017 - Folkeoplysningsområdet (B)

8.

 Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2017 (B)

9.

 Fordeling af tilskud til løn 2017 - aftenskoler (B)

10.

 Lokaletilskudsbudget for 2017 - Folkeoplysende foreninger (B)

11.

 Punkter til dagsorden - Folkeoplysningsudvalget (B)

12.

 Emner til pressen (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden - Folkeoplysningsudvalget (B)

2.

 Godkendelse af referat - Folkeoplysningsudvalget (B)

3.

 Gensidig orientering - Folkeoplysningsudvalget (O)

4.

 Centerets orientering til udvalget (O)

5.

 Igangsætning af revision af "Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune" (B)

6.

 Drøftelse af 3 områder i "Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune" (B)

7.

 Oversigt over forbrug på Udviklingspuljen (E)

8.

 Udviklingspuljen - Samlesag over ansøgninger fra foreninger 2. halvår 2016 (B)

9.

 Slagelse Alevi Kultur Center - Lokaletilskud 2016 (driftsudgifter i 2015) (B)

10.

 Punkter til dagsorden - Folkeoplysningsudvalget (B)

11.

 Emner til pressen (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden - Folkeoplysningsudvalget (B)

2.

 Godkendelse af referat - Folkeoplysningsudvalget (B)

3.

 Gensidig orientering - Folkeoplysningsudvalget (O)

4.

 Centerets orientering til udvalget (O)

5.

 HEL FRITID status (O)

6.

 Status ultimo september 2016 - Folkeoplysningsudvalget (E)

7.

 Tilskud til leder- og instruktøruddannelse 2016 (E)

8.

 Tilskud til særlige lokaler 2016 - Aftenskoleundervisning (B)

9.

 Slagelse Gymnastikforening - Lokaletilskud 2016 (driftsudgifter i 2015) (B)

10.

 HEL Fritid - udvidelse af målgruppe for ordningen (B)

11.

 Punkter til dagsorden - Folkeoplysningsudvalget (B)

12.

 Emner til pressen (B)

    Til top