Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ø-udvalg)

Mødeoversigt: Ø-udvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/11

  Sep - Aug - Jul

29/8

  Jun - Maj - Apr

23/5

  Mar - Feb - Jan

14/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Drøftelse af trafiksituationen på øerne (D)

3.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

4.

 Orientering om serviceniveau i forhold til hjemmeplejen på øerne (O)

5.

 Høring af forslag om justering af Natura-2000 områdernes grænser (D)

6.

 Orientering til udvalget (O)

7.

 Eventuelt (O)

8.

 Drøftelse af revideret styrelsesvedtægt for skoleområdet (D)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Drøftelse af vintersejlplan (D)

3.

 Orientering om valg til Ø-udvalget (O)

4.

 Drøftelse af ansøgning om dispensation fra lokalplan 1134 Omø By - udskiftning af tag på forsamlingshus (D)

5.

 Problemer med kørsel med for høj fart på Agersø (D)

6.

 Orientering til udvalget (O)

7.

 Eventuelt (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Evaluering af sejlplan (D)

3.

 Udarbejdelse af kommissorium for det nye Ø-udvalg (B)

4.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

5.

 Orientering om Budgetprocessen (O)

6.

 Orientering til udvalget (O)

7.

 Eventuelt (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Vejsituationen på Agersø og Omø (D)

3.

 Evaluering af sejlplan (O)

4.

 Genoptaget: Drøftelse af principper for nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer (D)

5.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

6.

 Forslag om forskønnelse ved parkeringsanlæg ved Stigsnæs Færgehavn (D)

7.

 Orientering til udvalget (O)

8.

 Orientering om udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 (O)

9.

 Eventuelt (O)

    Til top