Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ø-udvalg)

Mødeoversigt: Ø-udvalg

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

20/11

  Sep - Aug - Jul

24/9 16/8 16/8

  Jun - Maj - Apr

31/5 15/5 17/4

  Mar - Feb - Jan

27/2 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (G)

2.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

3.

 Anvendelse af overskydende midler fra nedsættelser af færgetakster (B)

4.

 Processen om revision af kommunens Ø-politik (D)

5.

 Fastsættelse af datoer for udvalgts møder i foråret 2019 (B)

6.

 Genoptaget: Drøftelse af Velkomstpunkt Stigsnæs Havn (D)

7.

 Orientering til udvalget (O)

8.

 Eventuelt (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (G)

2.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

3.

 Høring af Budget 2019 (D)

4.

 Status på revision af kommunens Ø-politik (B)

5.

 Genoptaget - Drøftelse af Velkomstpunkt Stigsnæs Havn (D)

6.

 Orientering til udvalget (O)

7.

 Eventuelt (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (G)

2.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

3.

 Høring af Budget 2019 (D)

4.

 Proces for revision af kommunens Ø-politik (D)

5.

 Orientering til udvalget (O)

6.

 Drøftelse af Velkomstpunkt Stigsnæs Havn (D)

7.

 Eventuelt (O)

8.

 Høring af Ø-udvalget om den fremtidige drift af færger og havne (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Høring af Ø-udvalget om den fremtidige drift af færger og havne (D)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (G)

2.

 Orientering til udvalget (O)

3.

 Proces for revision af Ø-politik (D)

4.

 Ø-udvalgets arbejde med udviklingstemaer for Agersø og Omø (D)

5.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

3.

 Drøftelser af ønsker til Budget 2019 (D)

4.

 Orientering til udvalget (O)

5.

 Drøftelse af program for 12-12 mødet i Ø-udvalget (D)

6.

 Fastsættelse af datoer for efterårets møder (B)

7.

 Eventuelt (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra møde den 27. februar (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering til udvalget (O)

4.

 Orientering om Budgetproces 2019 (O)

5.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

6.

 Orientering om vedligehold, drift og adgangsforhold på øerne (O)

7.

 Drøftelse af program for 12-12 møde i Ø-udvalget og invitation (B)

8.

 Eventuelt (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Evaluering af tilskudsordninger til færgetakster (D)

3.

 Drøftelse af principper for nedsættelse af færgetakster - øerne (D)

4.

 Behandling af kommissorium for drøftelse af færgerelaterede emner på Ø-udvalgets møder (D)

5.

 Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

6.

 Ø-politik (D)

7.

 Drøftelse af fiskernes vilkår (D)

8.

 Drøftelse af program for 12-12 møde i Ø-udvalget (D)

9.

 Orientering til udvalget (O)

10.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand og næstformand (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Forventningsafstemning i forhold til Ø-udvalgets arbejde (D)

4.

 Fastlæggelse af møder i Ø-udvalget for 2018 (B)

5.

 Handicapadgang ved Stigsnæs (D)

6.

 Færgesejlads i perioden 1. november til 28. februar (O)

7.

 Eventuelt (O)

    Til top