Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  Oktober

14/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Handicapprisen 2021(B)

3.

 Høring: Godkendelse af handlingsplan til Strategi for boliger til ældre 2021(B)

4.

 Tildeling af § 18 midler | Frivilligt Socialt Arbejde(D)

5.

 Opfølgning på dialogmøde med Børne og Ungeudvalget (O)

6.

 Den Sociale Hjemmepleje som permanent ordning (O)

7.

 Forslag til temadrøftelser til det kommende Handicapråd(D)

8.

 Evaluering af Handicaprådet 2018-2021(D)

9.

 Meddelelser(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Hjælpemiddelområdet Slagelse Kommune(D)

3.

 Ændring af Handicaprådets vedtægter(B)

4.

 Valg af tema for Handicapprisen 2021(B)

5.

 Tildeling af § 18 midler | Frivilligt Socialt Arbejde(D)

6.

 Budget 2022-2025(O)

7.

 Opfølgning på dialogmøde med Børne og Ungeudvalget (O)

8.

 Den Sociale Hjemmepleje som permanent ordning (O)

9.

 Meddelelser (O)

    Til top