Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 22/10

  Sep - Aug - Jul

17/9

  Jun - Maj - Apr

7/5

  Mar - Feb - Jan

19/3 22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2011 2010 2009 2008
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af Kvalitetsstandard 2014 for personlig og praktisk hj., madservice, aflastning, træning og sygepleje (B)

3.

 Tilsynspolitik 2014 for Frit Valg i.h.t. § 83 (E og B)

4.

 Status på arbejdet med handleplaner efter Servicelovens § 141 (O)

5.

 Opfølgning på brug af Flextrafik (O)

6.

 Meddelelser (O)

7.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring af Kvalitetsrapport for skoleområdet 2012-2013 (B)

3.

 Konsekvenser af budgetforlig for Handicap- og Socialpsykiatriområdet (D)

4.

 Nedkørsler fra fortove i Vejsgårdsparken (D)

5.

 Charter for brugerindflydelse (D)

6.

 Analyse af tilbud og barrierer i indsatsen for mennesker med komplekse kommunikationsbehov (O)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Højtvandsbeskyttelse Korsør og omegn (O)

3.

 Orientering om resultatet af revisiteringen af aflastning (O)

4.

 Orientering om den tværpolitiske arbejdsgruppes anbefalinger til øget valgdeltagelse (O)

5.

 Orientering om borgerrådgiverens arbejde (O).

6.

 Teleslyngeanlæg i kommunale ejendomme (D)

7.

 Styringsaftale 2014 (O)

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Nyt medlem i Handicaprådet (O)

3.

 Handicaptilgængelighed i kommunens ejendomme (O)

4.

 Politiske målsætninger på sundhedsområdet (O)

5.

 Orientering om evaluering af projekt "Tilbud til borgere med kronisk sygdom" (O)

6.

 Høring af plan for rehabiliteringstilbud (B)

7.

 Høring vedr. nedlæggelse og fusion af de selvstændige heldagsskoler (B)

8.

 Kommuneplan 2013 - forslag til kommuneplan 2013 (B)

9.

 Markering af den internationale handicapdag 2013 (B)

10.

 Opfølgning på brug af Flextrafik (O)

11.

 Tilsynsvirksomheden i 2012 på private og kommunale tilbud på voksenområdet (O)

12.

 Tilsynsvirksomheden i 2012 på private og kommunale tilbud til børn og unge (O)

13.

 Meddelelser (O)

14.

 Eventuelt - herunder forslag til punkter (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Specialpædagogiske foranstaltninger - indhold, organisering og takster (B)

3.

 Handicaptilgængelighed i kommunale ejendomme (D)

4.

 Tids- og procesplan for budget 2014 - 2017 (O)

5.

 Forslag til implementeringsplan for Handicappolitikken (B)

6.

 Handicaprådets Årsrapport 2012 (D)

7.

 Integration - Integrationspolitik 2013 -2016 (B)

8.

 Genoptagelse - Tilsynspolitik 2013 for Frit Valg i.h.t. § 83 SL (B)

9.

 Genoptagelse - Forslag til serviceniveau for kørsel til genoptræning og aktivitet. (B)

10.

 Meddelelser (O)

11.

 Eventuelt - herunder forslag til punkter (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Rosenkilde Efterskole. (O)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Velfærsteknologiske tiltag i 2013 i Center for Sundhed og Omsorg

4.

 Juridisk vurdering af passus i Kvalitetsstandard 2013 for personlig og praktisk hjælp, madservice, aflastning, træning og Sygepleje. (O)

5.

 Styrket samarbejde mellem Borger, Udførende virksomheder og Myndighed (O)

6.

 Evaluering af arrangementet vedr. Den internationale handicapdag og uddeling af Handicapprisen 3. december 2012 (D)

7.

 Årsberetning 2012 fra Det Centrale Handicapråd (D)

8.

 Orientering om det nye sociale tilsyn (O)

9.

 Orientering om PCB-forurening i Center for Specialundervisning på Sverigesvej 15 (O)

10.

 Meddelelser (O)

11.

 Eventuelt - herunder forslag til punkter (O)

    Til top