Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 3/12 3/12 26/11 26/11 21/10

  Sep - Aug - Jul

9/9

  Jun - Maj - Apr

20/5

  Mar - Feb - Jan

18/3 30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Meddelelser (O)

3.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

4.

 Udmøntning af budgetreduktion målrettet aflastning (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Meddelelser (O)

3.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

4.

 Udmøntning af budgetreduktion målrettet aflastning (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Beslutning om høring af Kvalitetsstandard for servicelovens §85 (B)

3.

 Beslutning om høring af forslag til Handleplan 2015 for Handicap og Psykiatri området (B)

4.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Beslutning om høring af Kvalitetsstandard for servicelovens §85 (B)

3.

 Beslutning om høring af forslag til Handleplan 2015 for Handicap og Psykiatri området (B)

4.

 Eventuelt (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Undersøgelse vedrørende Handicapturisme (O)

3.

 Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 (B)

4.

 Høring vedrørende forslag til projektkatalog for tilgængelighedsfremmende foranstaltninger i Slagelse Kommune 2014 (B)

5.

 Høring vedrørende forslag til serviceniveau for ledsagelse i botilbud (B)

6.

 Høring vedrørende Projekt Markedsmodning - Deltagelse i fælleskommunalt udbud på Handicapområdet (B)

7.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

8.

 Uddannelse af sundhedsambassadører og opkvalificering af omsorgsmedhjælpere (O)

9.

 Redegørelse om magtanvendelse i 2013 og handleplan for nedbringelse af magtanvendelse (O)

10.

 Analyse af Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (O)

Lukket punkt

11.

 Høring vedr. kravspecifikation på udbud af kompressionsstrømper (B)

12.

 Meddelelser (O)

13.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Sundhedsaftale 2015-2018 for Region Sjælland og 17 kommuner - høring (B)

3.

 Høring - Ny §18-model (D)

4.

 Uddannelse af sundhedsambassadører og opkvalificering af omsorgsmedhjælpere (O)

5.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

6.

 Høring Budget 2015 - 2018 (D)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Kvalitetsstandard for 2014 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, aflastning, trænning og sygepleje. (B)

3.

 Temamøde: Strategi for det videre arbejde i Handicaprådet med Handicappolitikken (B)

4.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagssorden (B)

2.

 Orinetering om inspektion af handicaptilgængeligheden i Slagelse byrum (O)

3.

 Årsrapport for Handicaprådet 2013 (B)

4.

 Høringer i Handicaprådet (B)

5.

 Proces og tidsplan for budget 2015 - 2018 (O)

6.

 Orientering om Nem-id og Digital postkasse, samt håndtering af beboermidler på handicapområdet når bankerne digitaliseres (O)

7.

 Høring vedr. udkast til udbud på levering af briller og læsebriller i Slagelse Kommune (B)

8.

 Evaluering af den internationale Handicapdag og overrækkelse af Handicapprisen (D)

9.

 Meddelelser (O)

10.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Præsentationsrunde (O)

3.

 Valg af formand (B)

4.

 Valg af næstformand 2014 (B)

5.

 Fastlæggelse af mødekalender og mødetidspunkter for 2014 (B)

6.

 Informationsmappe til Handicaprådets medlemmer (D)

7.

 Høring af politiske forslag i forlængelse af folkeskolereformen (B)

8.

 Høring af politisk forslag i forlængelse af folkeskolereformen - ressourcefordelingsmodel (B)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

    Til top