Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/12 20/10 20/10

  Sep - Aug - Jul

20/8

  Jun - Maj - Apr

9/6 21/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Reduktion i serviceniveau for aflastning til handicappede børn og unge (D)

3.

 Forslag til tilgængelighedsplan 2016 - høring (B)

4.

 Mødekalender for 2016 (B)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af Kvalitetsstandard 2015 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2015. (B)

3.

 Tilsyn og opfølgning i henhold til Tilsynspolitik 2014 for Frit Valg - Servicelovens § 83 (O)

4.

 Magtanvendelser (E)

5.

 Rammeaftale 2016 (O)

Lukket punkt

6.

 Handicappris 2015 (D)

7.

 Prioritering af temaer til Handicaprådets møder (B)

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

10.

 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - 2015

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genbehandling - Høring af forslag til Kvalitetsstandard for botilbud (B)

3.

 Høring af forslag til ny Sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

4.

 Høring vedrørende Budget 2016 - 2019 (D)

5.

 Perspektivanalyse på Handicap - og Psykiatriområdet (O)

6.

 Ændringer i organisationen (O)

7.

 Socialtilsyn på virksomhederne 2014 (O)

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Borgerrådgiverens Årsberetning 2014 (O)

3.

 Kommunal lægeordning på sundheds- og omsorgsområdet (B)

4.

 Høring af forslag til Kvalitetsstandard for botilbud (B)

5.

 Årsrapport for Handicaprådet 2014 (B)

6.

 Handicapturisme - udsendelse af guiden om tilgængelige oplevelser (O)

7.

 Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (O)

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Inklusion i folkeskolen (O)

3.

 Høring af forslag til Strategi for aktivitetscentrene i Slagelse Kommune (B)

4.

 Magtanvendelser i 2014 (O)

5.

 Opfølgning på politisk handleplan for nedbringelse af magtanvendelser (O)

6.

 Opfølgning på budgetprocessen for Budget 2016 - 2019 (O)

7.

 Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O)

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicaphistorien om mennesker med udviklingshæmning (O)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Velfærdsteknologisk Investeringsbank (O)

4.

 Orientering om Budgetproces 2016-2019 (O)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

Lukket punkt

7.

 Høring vedrørende kravspecifikation til udbud af brystproteser (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring af kvalitetsrapport for skoleområdet 2013/2014 (B)

3.

 Råden over offentlige arealer og pladser - høring (B)

4.

 Beslutning om mødekalender 2015 for Handicaprådet (B)

5.

 Handicappris 2015 (B)

6.

 Orientering om Den Nationale Koordinationsstruktur (O)

7.

 Omlægning af Etisk dialogforum til et netværk (O)

8.

 Handicaprådet - Meddelelser - 2015

9.

 Handicaprådet - Eventuelt - herunder punkter til næste møde

Lukket punkt

10.

 Høring vedrørende kravspecifikation på udbud af parykker (B)

    Til top