Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

29/11 11/10 11/10 11/10

  Sep - Aug - Jul

23/8

  Jun - Maj - Apr

14/6 26/4

  Mar - Feb - Jan

15/3 19/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status vedr. handleplaner (O)

3.

 Movia Handicapkørselsordning (O)

4.

 Drøftelse af analyse af borgere og sagsbehandleres forskellige opfatteler af sagsbehandlingen i kommunerne(D)

5.

 Drøftelse af input til mål og temaer for Handicaprådets arbejde i 2017 (D)

6.

 Mødekalender 2017(B)

Lukket punkt

7.

 Høring vedr. udbud af ortopædisk fodtøj

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til tilgængelighedsprojekter i 2016-2017. (D)

3.

 Movia Handicapkørselsordning (O)

4.

 Status vedr. handleplaner (O)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

7.

 Høring vedr. Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

7.

 Høring vedr. Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til tilgængelighedsprojekter i 2016-2017. (D)

3.

 Movia Handicapkørselsordning (O)

4.

 Status vedr. handleplaner (O)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

7.

 Høring vedr. Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud (D)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Klar til start. (O)

3.

 Tilsyn på virksomhederne i 2015 (O)

4.

 Handleplan vedrørende nedbringelse af magtanvendelser (version 2) 2016 - 2017. (O)

5.

  Magtanvendelser i 1. kvartal 2016 (O)

6.

 Sekretariatsbetjening af Handicaprådet (D)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Undersøgelse vedr. ledsagelse (D)

2.

 Meddelelser (O)

3.

 Tema om tilgængelighed (O/D)

4.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Indsatsen på misbrugsområdet (O)

3.

 Movias Handicapkørselsordning (D)

4.

 Beboerøkonomi og værgemål (O)

5.

 Magtanvendelser 2015 Årsrapportering (O)

6.

 Budgetproces for Budget 2017-2020 (O)

7.

 Årsrapport 2015 (B)

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Udviklingsaftale 2016 (O)

3.

 Meddelelser (O)

4.

 Tilrettet model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank (O)

5.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring vedr. Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014 - 2015 (D)

3.

 Høring vedr. Tilsynspolitik 2016 for Frit Valg i.h.t. §§ 83 og 83 a (D)

4.

 Høring vedr. Kvalitetsstandard 2016 personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje. (D)

5.

 Magtanvendelser 2.- 3. kvartal 2015 (O)

6.

 Ankestyrelsens praksiundersøgelse november 2015 (O)

7.

 Orientering om Job med løntilskud (O)

8.

 Handicappris 2015 og 2016 (D)

9.

 Prioritering af temaer på rådets møder i 2016 (B)

10.

 Meddelelser (O)

11.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

    Til top