Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

28/11 31/10

  Sep - Aug - Jul

22/8

  Jun - Maj - Apr

30/5

  Mar - Feb - Jan

28/3 31/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Godkendelse af referat(B)

3.

 Orientering om status på proces på diabetesområdet(O)

4.

 Handicaprådets valgperioden 2014 - 2017 og fremadrettede anbefalinger(O)

5.

 Meddelelser(O)

Lukket punkt

6.

 Høring: Prisindhentning - katetre - Fællesudbud Sjælland(D)

7.

 Eventuelt, herunder omkring forslag til emner/punkter til næste møde(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Godkendelse af referat(B)

3.

 Tema: Et Handicapråd der gør en forskel(D)

4.

 Annoncering efter kandidater til Handicappris 2017(O)

5.

 Høring: Parkeringsstrategi Slagelse Kommune(D)

6.

 Meddelelser(O)

7.

 Eventuelt, herunder omkring forslag til emner/punkter til næste møde(O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Godkendelse af referat(B)

3.

 Orientering om ændret budgetproces 2018-2021(O)

4.

 Tema: Et Handicapråd der gør en forskel(D)

5.

 Orientering om Rammeaftale 2018-2019(O)

6.

 Handicappris 2017(B)

Lukket punkt

7.

 Høring vedr. SKI - Udbud af bleer i henhold til Servicelovens § 112(B)

Lukket punkt

8.

 Høring vedrørende udbud af stomihjælpemidler (FUS) (B)

9.

 Meddelelser(O)

10.

 Valg af repræsentant til indstillingsgruppen vedr. § 18 midler(B)

11.

 Eventuelt, herunder omkring forslag til emner/punkter til næste møde(O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Godkendelse af referat(B)

3.

 Tema: Et Handicapråd der gør en forskel(D)

4.

 Orientering om Borgerundersøgelse - kvaliteten i hjemmeplejen - 2016 (O)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Eventuelt, herunder forslag til emner/punkter til næste møde (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Godkendelse af referat(B)

3.

 Høring: Hvad kan du forvente, når du flytter på plejecenter i Slagelse Kommune (B)

4.

 Reform af serviceloven(O)

5.

 Organisationsændringer indenfor Center for Handicap og Psykiatri(O)

6.

 Budgetproces 2018-2021(O)

7.

 Meddelelser(O)

8.

 Eventuelt, herunder omkring forslag til emner/punkter til næste møde(O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje 2017 (D)

3.

 Høring: Tilsynspolitik 2017 for Frit Valg i.h.t. servicelovens §§ 83 a og 83 (D)

4.

 Planlægning af temaet Et Handicapråd der gør en forskel(D)

5.

 Evaluering af Handicappris 2016(D)

6.

 Meddelelser (O)

7.

 Eventuelt - herunder punkter til næste møde (O)

    Til top