Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

27/11 30/10

  Sep - Aug - Jul

15/8

  Jun - Maj - Apr

19/6 14/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

13/3 30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentation af boligprojekt i Slagelse(O)

3.

 Handicappris 2018(B)

4.

 Medborgerpolitikker i Slagelse Kommune(O)

5.

 Høring: Værdighedspolitik for ældreplejen(B)

6.

 Henvendelse til Handicaprådet vedr. tilgængelighedsløsninger ved projekt ved Stigsnæs skoven og Kystbatteriet(D)

7.

 Fastlæggelse af mødekalender og mødetidspunkter for 2019(B)

8.

 Meddelelser(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentation af KLAPjob(O)

3.

 Budget 2019-2022(O)

4.

 Opfølgning på Demokrati Lab den 10. oktober 2018(O)

5.

 Henvendelse vedr. samarbejdsflader med Bymidtegrupper(D)

6.

 Meddelelser(O)

7.

 Eventuelt(O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: Budget 2019-2022(B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Socialpædagogisk ledsagelse(O)

3.

 Årsrapportering Magtanvendelse 2017(O)

4.

 Afsluttede STU-forløb i 2016 og 2017(D)

5.

 Opfølgning på dialogmøde med Udvalget for specialiserede borgerindsatser(D)

6.

 Status på budgetproces(O)

7.

 Meddelelser(O)

8.

 Eventuelt(O)

9.

 Udpegning af repræsentant til Lokalt Arbejdsmarkedsråd(B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Status på Budgetproces 2019-2022(O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagorden(B)

2.

 Budgetproces 2019-2022(O)

3.

 Etablering af tilbud efter ny § 82 i serviceloven (O)

4.

 Årsrapport 2017 Handicaprådet(O)

5.

 Høring: Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje (B)

6.

 Høring: Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse kommune (B)

7.

 Meddelelser(O)

8.

 Eventuelt(O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: "Justeret garantitildeling på almenskolerne" samt "Budgettildelingsmodel for specialskolerne"(B)

3.

 Høring: Kollektiv trafik - Notat vedr. Trafikbestilling 2019(B)

4.

 Et Handicapråd der gør en forskel(D)

5.

 Meddelelser(O)

6.

 Eventuelt(O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentationsrunde(O)

3.

 Valg af formand(B)

4.

 Valg af næstformand(B)

5.

 Fastlæggelse af forretningsorden(B)

6.

 Et Handicapråd der gør en forskel(D/B)

7.

 Fastlæggelse af mødekalender og mødetidspunkter for 2018(B)

8.

 Udpegning af medlemmer til kommunale dialoggrupper mv.(B)

9.

 Meddelelser(O)

10.

 Eventuelt(O)

    Til top