Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

26/11 10/10

  Jun - Maj - Apr

13/6 11/4

  Mar - Feb - Jan

21/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020 (B)

3.

 Høring: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

4.

 Høring: Demenshandleplan 1. udkast (B)

5.

 Høring: Udkast til ny Børne- og Ungepolitik (B)

6.

 Handicappris 2019 (B)

7.

 Årshjul for rådets mødevirksomhed(D)

8.

 Meddelelser (O)

9.

 Eventuelt(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(O)

2.

 Høring: Budget 2020-2023

3.

 Høring: Udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed(B)

4.

 Planlægning af Handicappris 2019(D)

5.

 Meddelelser(O)

6.

 Eventuelt(O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Dialogmøder vedrørende budget 2020 med diverse fagudvalg (D)

3.

 Planlægning af Handicappris 2019(D)

4.

 Etablering af skæve boliger(O)

Lukket punkt

5.

 Orientering vedr. genudbud af parykker og brystproteser(O)

6.

 Meddelelser(O)

7.

 Eventuelt(O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

Lukket punkt

2.

 Høring: Udbud af diabetesartikler(B)

3.

 Mødet mellem mennesker med handicap og offentlige myndigheder(D)

4.

 Forberedelse af kommende dialogmøder med fagudvalg(D)

5.

 Årsrapportering - Magtanvendelser i 2018 (O)

6.

 Svar på henvendelse fra Handicaprådet til Center for Børn og Unge(O)

7.

 Svar på henvendelse fra Handicaprådet til Indkøbsafdelingen(O)

8.

 Meddelelser(O)

9.

 Eventuelt(O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentation af tankerne om et nyt bibliotek og borgerservice i Korsør(O)

3.

 Høring: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019 (B)

4.

 Høring: Tilsynspolitik 2019-2021 for Frit Valg iht. §§ 83 og 83a(B)

5.

 Politiske pejlemærker(O)

6.

 Planlægning af temadrøftelser 2019(B)

7.

 Orientering vedr. udbud af genbrugshjælpemidler(O)

8.

 Meddelelser(O)

9.

 Eventuelt(O)

    Til top