Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

25/11 8/10

  Jun - Maj - Apr

19/5

  Mar - Feb - Jan

11/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet(O)

3.

 Udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidler(O)

4.

 Status på proces omkring Medborgerpolitikken(O)

5.

 Handicapprisen 2020(B)

6.

 Årshjul for rådets mødevirksomhed(D)

7.

 Meddelelser(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Handicapprisen 2020(B)

3.

 Orientering vedr. status på projektet |Flere med kognitive handicap i job| (O)

4.

 Orientering om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (O)

5.

 Henvendelse fra Foreningen Danske DøvBlinde(O)

6.

 Meddelelser(O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Status på situation og indsats i forhold til COVID-19(O)

3.

 Politiske Pejlemærker(D)

4.

 Høring Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde (D)

5.

 Årsrapportering Magtanvendelser 2019(O)

6.

 Opfølgning på udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed (O)

7.

 Budgetproces for budget 2021-2024(O)

8.

 Organisationsudviklingsprocessen samt den videre proces med Medborgerpolitikken(O)

9.

 Meddelelser(O)

10.

 Eventuelt(O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Høring: Forslag til udviklingsstrategien for Slagelse Kommune i offentlig høring(B)

3.

 Opfølgning på besparelsesinitiativer aftalt i Budget 2020(O)

4.

 Opfølgning på formandsskabets møde med Center for Børn og Unge 28. januar 2020(O)

5.

 Tilgængelighed Stillinge Strand og Kobæk Strand(O)

6.

 Planlægning af temadrøftelser 2020(D)

7.

 Meddelelser(O)

8.

 Eventuelt(O)

    Til top