Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

25/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet(O)

3.

 Udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidler(O)

4.

 Status på proces omkring Medborgerpolitikken(O)

5.

 Handicapprisen 2020(B)

6.

 Årshjul for rådets mødevirksomhed(D)

7.

 Meddelelser(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Handicapprisen 2020(B)

3.

 Orientering vedr. status på projektet |Flere med kognitive handicap i job| (O)

4.

 Orientering om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (O)

5.

 Henvendelse fra Foreningen Danske DøvBlinde(O)

6.

 Meddelelser(O)

    Til top