Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 14/10

  Jun - Maj - Apr

18/5

  Mar - Feb - Jan

16/3 11/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Handicapprisen 2021(B)

3.

 Høring: Godkendelse af handlingsplan til Strategi for boliger til ældre 2021(B)

4.

 Tildeling af § 18 midler | Frivilligt Socialt Arbejde(D)

5.

 Opfølgning på dialogmøde med Børne og Ungeudvalget (O)

6.

 Den Sociale Hjemmepleje som permanent ordning (O)

7.

 Forslag til temadrøftelser til det kommende Handicapråd(D)

8.

 Evaluering af Handicaprådet 2018-2021(D)

9.

 Meddelelser(O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Hjælpemiddelområdet Slagelse Kommune(D)

3.

 Ændring af Handicaprådets vedtægter(B)

4.

 Valg af tema for Handicapprisen 2021(B)

5.

 Tildeling af § 18 midler | Frivilligt Socialt Arbejde(D)

6.

 Budget 2022-2025(O)

7.

 Opfølgning på dialogmøde med Børne og Ungeudvalget (O)

8.

 Den Sociale Hjemmepleje som permanent ordning (O)

9.

 Meddelelser (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Præsentation af nyt medlem(O)

3.

 Tema: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap | en gap-undersøgelse for Det Centrale Handicapråd| samt Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet(D)

4.

 Status vedr Handicaprådets arbejde med Tilgænglighedsmidler 2021(O)

5.

 Årsrapportering Magtanvendelser 2020 (O)

6.

 Status på Medborgerpolitikken Slagelse Kommune(O)

7.

 Initiativer til understøttelse af implementeringsproces vedr. Medborgerpolitikken(B)

8.

 Forberedelse til dialogmøder med fagudvalg(D)

9.

 Valg af suppleant til Indstillingsgruppe vedr. § 18 Frivilligt social arbejde(B)

10.

 Meddelelser(O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Task Force-rapporten på det specialiserede børne og familieområde samt den besluttede udviklingsplan(D)

3.

 Tema: Status på projekt hos Center for Handicap og Psykiatri, hvor der arbejdes på mødet mellem borger/pårørende og sagsbehandler/kommunen(D)

4.

 Opfølgning på Medborgerpolitik(D)

5.

 Status på COVID-19 situation og indsatser på Handicap og Psykiatriområdet(O)

6.

 Tids-og procesplan for udvikling af masterplan 2022-2025 for fremtidens tilbud på Handicap-og Psykiatriområdet(O)

7.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2020 (O)

8.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (O)

9.

 Meddelelser(O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(O)

2.

 Tema: Specialundervisningsområdet i Slagelse Kommune(D)

3.

 Håndteringen af udfordringer i den faglige kvalitet i sociale tilbud(D)

4.

 Høring: Kvalitetsstandard - Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2021(B)

5.

 Høring: Fribus 2.0(B)

6.

 Planlægning af Handicaprådets arbejde med tilgængelighedsmidler 2021(B)

7.

 Årshjul 2021(D)

8.

 Meddelelser(O)

    Til top