Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

16/3

  Februar

11/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(B)

2.

 Tema: Task Force-rapporten på det specialiserede børne og familieområde samt den besluttede udviklingsplan(D)

3.

 Tema: Status på projekt hos Center for Handicap og Psykiatri, hvor der arbejdes på mødet mellem borger/pårørende og sagsbehandler/kommunen(D)

4.

 Opfølgning på Medborgerpolitik(D)

5.

 Status på COVID-19 situation og indsatser på Handicap og Psykiatriområdet(O)

6.

 Tids-og procesplan for udvikling af masterplan 2022-2025 for fremtidens tilbud på Handicap-og Psykiatriområdet(O)

7.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2020 (O)

8.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (O)

9.

 Meddelelser(O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden(O)

2.

 Tema: Specialundervisningsområdet i Slagelse Kommune(D)

3.

 Håndteringen af udfordringer i den faglige kvalitet i sociale tilbud(D)

4.

 Høring: Kvalitetsstandard - Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2021(B)

5.

 Høring: Fribus 2.0(B)

6.

 Planlægning af Handicaprådets arbejde med tilgængelighedsmidler 2021(B)

7.

 Årshjul 2021(D)

8.

 Meddelelser(O)

    Til top