Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Plan- og Byggeudvalget)

Mødeoversigt: Plan- og Byggeudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

27/11

  Oktober

30/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer 2013 (O)

3.

 Afgørelser fra andre instanser (O)

4.

 Udviklingsaftale for Planlægning 2014-2015 og udviklingsaftale for Byggeri 2014-2015 (B)

5.

 Udbudsplan 2014 (D)

6.

 Budgetopfølgning oktober 2013, status på udvalgets samlede økonomi (B)

7.

 Kommuneplan 2013- Forslag til Tillæg nr. 3 - Klimatilpasningsplan (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Stiplan, forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 (B)

9.

 Genoptaget - Anmodning om opstart af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for arealet ved Skælskør Folkehøjskole (B)

10.

 Forslag til lokalplan 1121 - Cirkus Arena med tilhørende tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 (B)

11.

 Lov om midlertidig regulering af boligforholdene - flexboligtilladelser (B)

12.

 Genoptaget - Status på økonomi vedr. Skælskør bymidteforskønnelse (E)

Lukket punkt

13.

 Godkendelse af nedrivningsprojekter (B)

Lukket punkt

14.

 Prioritering af byfornyelsesmidler (B)

Lukket punkt

15.

 Behandling af sag om ejendom i Algade, Korsør (B)

Lukket punkt

16.

 Eventuelt (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer (O)

3.

 Afgørelser fra andre instanser (O)

4.

 Udmøntning af budget 2014. Plan- og Byggeudvalget (D)

5.

 Bevarende lokalplaner - før og nu (E)

6.

 Genoptaget - Anmodning om opstart af planlægning - kommuneplantillæg og lokalplan for plejecenter på Agersø (B)

7.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for arealet ved Skælskør Folkehøjskole (B)

8.

 Forslag til lokalplan 1117 Omø Lystbådehavn samt kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1124, Parcelhusbebyggelse ved Jonsvangen i Slagelse (B)

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1119 Dagligvarebutik på Tårnborgvej i Korsør (B)

11.

 Kirkepladsen 7, Korsør. Sct. Georgs Gildernes hus (B)

12.

 Projektforslag som fortløber til ny lokalplan for Stenstuegade 1, Slagelse (B)

13.

 Status på økonomi vedr. Skælskør bymidteforskønnelse (E)

Lukket punkt

14.

 Genoptaget - Prioritering af faldefærdige bygninger (B)

Lukket punkt

15.

 Eventuelt (O)

    Til top