Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

31/5

  April

26/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)

3.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)

4.

 Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)

5.

 Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)

6.

 Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)

7.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)

8.

 B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)

9.

 Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

11.

 Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)

12.

 Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)

13.

 CO2-mål for kommunens egen drift (B)

14.

 Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)

15.

 Småjob (B)

16.

 Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)

17.

 Stigsnæs Motorsportscenter (B)

18.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)

19.

 Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)

20.

 Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)

Lukket punkt

21.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

22.

 Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2020 (B)

3.

 Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)

4.

 Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

6.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

7.

 Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

11.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

12.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

13.

 Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S

14.

 Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)

15.

 Bemyndigelse til automatiske nedlukninger som følge af coronasmitte (B)

16.

 Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)

17.

 Initiativsag - Tværgående indsats (B)

18.

 Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)

Lukket punkt

19.

 Drift af varmestue i Korsør og Skælskør (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top