Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

13/9

  August

30/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2022 - 2025 - 1.behandling (B)

3.

 Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2020 (B)

4.

 Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2021 - 2025 (B)

5.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 3 - samlet budgetopfølgning (B)

3.

 Anlægsbevilling Daginstitution Firkløveren etape 2 (B)

4.

 Ansøgning om anlægsbevilling Vejudvidelse Møllebakken Skælskør (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Højvandssikring Skælskør (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1247, Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Forslag til Lokalplan 1250, udbygning på Herrestræde 11 i Slagelse og Tillæg nr. 56 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 (B)

9.

 Høringssvar til Forslag til Danmarks første havplan - bekendtgørelse om Danmarks havplan (B)

10.

 Forslag til Affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring (B)

11.

 Ejerkommunernes godkendelse af ejeraftale vedr. ejerskabet af Destination Sjælland A/S (B)

12.

 Ændringer til Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

13.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Grundforhold og fremdrift (B)

14.

 FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)

15.

 Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

16.

 Nyt multispringcenter mv., beslutning om placering (B)

17.

 Udmøntning af Tilgængelighedspuljen 2021(B)

18.

 Godkendelse af støtte til byrådsmedlemmer i forbindelse med chikane og trusler mv. (B)

19.

 Tilbud om vaccination til ansatte (B)

20.

 Initiativsag til økonomiudvalget - Akut arbejdskraftmangel (B)

21.

 Initiativsag - Opsigelse af Slagelse Kommunes forpagtningsaftaler (B)

22.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top