Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

23/12 14/12 30/11 26/10 5/10

  Sep - Aug - Jul

14/9 31/8

  Jun - Maj - Apr

29/6 29/6 26/5 27/4

  Mar - Feb - Jan

23/3 23/2 26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

3.

 Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

4.

 Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

5.

 Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

6.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

7.

 Mikrolån (B)

8.

 Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

9.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

10.

 Budget 2016 Takster (B)

11.

 Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

12.

 Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

13.

 Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

14.

 Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

15.

 Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

16.

 Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

17.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

18.

 Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

19.

 Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

20.

 Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

21.

 Sorø Kommunes indtræden i Visit Vestsjælland pr. 1. januar 2016 (B)

22.

 Genoptagelse - svar til Statsforvaltningens tilsyn, klage over borgmesterbeslutning 310113 (O)

23.

 Administrationsgrundlag - spildevandsafgørelser (B)

24.

 Anmodning om optagelse af sag: Valg af skole til kunsttalentklasser

25.

 Anmodning om oprettelse af sag: Økonomiske forhold vedr. UngSlagelse samt til evaluering af Ungdomsskoleplan 2015

26.

 Anmodning om optagelse af sag: kriterierne for nedlagte stillinger i forbindelse med budget 2016

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

3.

 Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

4.

 Vinter- og renholdelseregulativ - 2015 (B)

5.

 Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

6.

 Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

7.

 Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

8.

 Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

9.

 Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

10.

 Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

11.

 Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

12.

 Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

13.

 Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

14.

 Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

15.

 Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B)

16.

 Anlægsbvilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

17.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B)

18.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

19.

 Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

20.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

21.

 Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

22.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kvt. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

23.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner (O)

24.

 Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

25.

 Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)

26.

 Anmodning om optagelse af sag: Serviceniveau og afregningsmetoder for aflastning til handicappede børn - Enhedslisten (B)

27.

 Anmodning om oprettelse af sag: ønske om støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne den 4. og 5. marts 2016 - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

28.

 Køb af grund i Slagelse

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

3.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

4.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

5.

 Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)

6.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

7.

 Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

8.

 Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)

9.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)

10.

 Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)

11.

 Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)

12.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

13.

 Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)

14.

 Workshop om ny Rehabiliterings- og Omsorgspolitik (B)

15.

 Anmodning om optagelse af sag: Etablering af den i budgetaftalen omtalte tværfaglige task-force for børnefamilier med sociale og økonomiske problemer - Enhedslisten (B)

16.

 Anmodning om optagelse sag: Investering i solcelleanlæg - Enhedslisten (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Evaluering af kommuners mulighed for vielser udenfor kommunegrænsen (E)

3.

 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 (B)

4.

 Rådhuspladsen 4200 - vurdering af Rådhusparkeringskælderen (B)

5.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 Reduktion af Rammeområde 6.D2 - Vemmeløsevej i Dalmose (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1135 - Bevarende lokalplan for Bisserup (B)

7.

 Rammeaftale 2016 (B)

8.

 FOB, afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

9.

 FOB, afd. 32, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

10.

 Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

11.

 Anmodning om optagelse af sag: Offentlig tilgængelig præsentation af videndeling m.h.t. danskundervisningen i 2. kl. - Enhedslisten (B)

12.

 Anmodning om optagelse af sag: Udmøntningen af budgetforslaget for 2016 - Enhedslisten (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)

3.

 1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Byrådets mødekalender for 2016 (B)

3.

 Udpegning, Beboerklagenævnet, formand (B)

4.

 Budgetopfølgning ult. juni 2015 og halvårsregnskab 2015 (B)

5.

 Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)

6.

 Tillægsbevilling - Olieforurening på Slagelse materielgård (B)

7.

 Forslag til lokalplan nr. 1145 for boligområdet Slagelse Bypark samt kommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøscreening (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 - Langøre park- og fritidsområde, samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1143 - Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 (B)

10.

 Endelig godkendelse af risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet(B)

11.

 Forslag til tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen (B)

12.

 Tilpasning af antal ældreboliger - ommærkning af ældreboliger i Alliancehaven. (B)

13.

 Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

14.

 FOB, Afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

15.

 Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)

16.

 Anlægsregnskab vedr. salg af areal til sygehus - GAPS (B)

17.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tilkørselsforhold Kinavej-Japanvej (B)

18.

 Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Anlæg af cykelstier (B)

19.

 Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

20.

 Grundvandsredegørelse til Kommuneplan 2013 for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling i Slagelse Kommune (O)

21.

 Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

22.

 Hvidbog - Forudgående høring for kulturhus/moske i Slagelse (B)

23.

 Beslutning om etablering af talentklasser indenfor det kreative felt (B)

24.

 Anmodning om optagelse af sag: Tilskud til Dalmosehallen - Niels O. Pedersen (B)

25.

 Anmodning om optagelse af sag: Beskrivelse af gode testresultater i dansk i 2. kl. på kommunens skoler - Enhedslisten (B)

26.

 Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet - Enhedslisten (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet (O)

3.

 Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)

4.

 Revisionsberetninger og godkendelse af årsrapport for 2014 (B)

5.

 Forøgelse af den daglige likviditet (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2015 (B)

7.

 2016 Budget - Anlægsønsker vedrørende udviklingen af Campus Slagelse (B)

8.

 Lokalplan nr. 1133, Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn (B)

9.

 Lokalplan 1134, Ny bevarende lokalplan for Omø by (B)

10.

 Vedtagelse af spildevandsplan 2015 -2018 (B)

11.

 Godkendelse af forslag til Vandhandleplan (B)

12.

 Nørrevangsskolen - Etape 2 (B)

13.

 Genoptaget. IT i landdistrikterne (D)

14.

 Etablering af fælles beredskab (B)

15.

 Vækst i Balance (B)

16.

 Overdragelse af kompetence til vedtagelse af vandløbsregulativer (B)

17.

 Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)

18.

 Status på perspektivanalyser og handlemuligheder vedrørende forventet merforbrug (D)

19.

 Anvendelse af Ryan Air (D)

20.

 Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2015 (B)

21.

 Beslutning om fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B)

22.

 Anmodning om optagelse af sag: Svartider på borgerhenvendelser (B)

23.

 Anmodning om optagelse af sag: Den økonomiske ledelse af SK Forsyning - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

24.

 Stadionbane - stillingtagen vedrørende den videre proces (B)

Lukket punkt

25.

 Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces - Genoptagelse (B)

26.

 Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)

27.

 Byrådets mødekalender 2015 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

26.

 Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)

27.

 Byrådets mødekalender 2015 (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole (B)

3.

 Borgerrådgiverens rapport for 1. januar til 30. april 2015 (O)

4.

 Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (D)

5.

 Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)

6.

 FOB, Afd. 23, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

7.

 BoligKorsør, Lånekonvertering for 4 afdelinger (B)

8.

 Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)

9.

 Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Skælskør Plejecenter (B)

11.

 Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan - kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (O/B)

12.

 Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

13.

 Endelig vedtagelse af rammelokalplan 1111, Tidselbjerget samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 (B)

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)

17.

 Oprettelse af parkeringsfond for Slagelse Kommune (B)

18.

 Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

19.

 Omlægning af lejemål (B)

20.

 Arkitektkonkurrence, Campus Slagelse (B)

21.

 Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

22.

 Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)

23.

 Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)

24.

 Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget (B)

25.

 Anmodning om optagelse af sag: Undersøgelse af gode testresultater i dansk i 2. klasse på kommunens skoler - Enhedslisten (B)

26.

 Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til ændring af det gældende diætregulativ - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

27.

 Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B)

Lukket punkt

28.

 Behandling af sag om ejendom beliggende på Lundbyvej, Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Behandling af sag om ejendom beliggende på Fruegade 5A, Slagelse (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Regnskab 2014 (B)

3.

 Godkendelse af projektide, sygeplejeskolen, ungdomsboliger, Fællesorganisationens Boligforening (B)

4.

 Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger Halsebyvænget i Korsør (B)

5.

 Slagelse Boligselskab afd. 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

6.

 Anmodning om opstart af nyt Kommuneplantillæg nr. 24 der reducerer rammeområde 6.D2 i Dalmose (B)

7.

 Forslag til Lokalplan 1135 for Bisserup (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1143 for Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 (B)

9.

 Anlægsbevilling - Projekt ELENA (REEEZ) samt energibevarende foranstaltninger i offentlige ejendomme (B)

10.

 Anlægsbevilling til etablering af BMX-bane (B)

11.

 Forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

12.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. vedr. salg af erhvervsareal på Japanvej i Slagelse (B)

13.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - Energibevarende foranstaltninger i Kommunale Ejendomme (B)

14.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Kommandantboligen (B)

15.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Det Røde Pakhus, Skælskør (B)

16.

 Godkendelse af takster for vand og spildevand for 2015 (B)

17.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2013-2014 (B)

18.

 Anmodning om optagelse af sag: Ukrudtsbekæmpelse på og omkring idrætsarealer - Enhedslisten (B)

19.

 Anmodning om optagelse af sag: Gensidig forsørgelsespligt - Enhedslisten (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)

3.

 Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjællands bestyrelse (B)

4.

 Lokalt Arbejdsmarkedsråd - Eventuel plads til Danske Handicaporganisationer (B)

5.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2014 (O)

6.

 Kompetenceoverdragelse af Servicelovens § 95 stk. 3 (B)

7.

 Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

8.

 Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015 for samtlige udvalg (B)

9.

 Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)

10.

 Slagelse Sprogcenter - nedsættelse af modultakster 2015 (B)

11.

 Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)

12.

 BoligKorsør, Afd. 25 Norbrinken, Godkendelse af skema B, yderligere garanti, Helhedsplan (B)

13.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse for Korsør Havn (B)

14.

 Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

15.

 Midlertidig drift af arealet ved Halsskov Havn samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 moler (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1125 i høring - Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst samt kommuneplantillæg nr. 15 (B)

17.

 Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

18.

 Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)

19.

 Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavejkvarteret (B)

20.

 Låneramme 2014 og 2015 (B)

21.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr - Eggeslevmagle skole (B)

22.

 Godkendelse af projektøkonomi, Sportscollege, Slagelse Boligselskab (B)

23.

 Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B)

24.

 Projektforslag til etablering af brinttankanlæg og indkøb af brintbiler i Slagelse Kommune som led i markedsfring og satsning på klngeindustri (B)

25.

 Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)

26.

 Anmodning om optagelse af sag: Aftale mellem Sydvestsjællands og Lolland-Falsters Politi og Slagelse Kommune om omlægning af den politimæssige indsats - Dansk Folkeparti (B)

27.

 Anmodning om optagelse af sag: Bevarelse af Tølløsebanen - Enhedslisten (B)

28.

 Anmodning om optagelse af sag: Økonomiudvalgets lukkethed i forbindelse med eventuel samling af administrationen - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

29.

 Nationale test - kriteriebaserede resultater 2014 og opfølgning (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Anmodning om fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)

3.

 Genoptagelse: Samhandelsaftale 2015 med Slagelse Erhvervscenter A/S (B)

4.

 Delegation af Byrådets kompetence ifm. ansøgning om værgemål (B)

5.

 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Tropebyen Slagelse (B)

6.

 FOB, afd. 34, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

7.

 A/B Havnearkaderne, Korsør, udvidelse af kommunal garanti ved låneomlægning (B)

8.

 Kunstgræs i Vemmelev - Ansøgning om anlægsbevilling (B)

9.

 Anlægsbevillinger - Veje og Trafik 2015 (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevilling til synliggørelse af Campus Slagelse (B)

11.

 Tomgangsdrift og ansøgning om midler til finansiering af kickstartaktiviteter i Posthuset (B)

12.

 Harmonisering af kommunernes tilskud til Museum Vestsjælland (B)

13.

 Forslag til lokalplan 1133 - Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1134 - Bevarende lokalplan for Omø By (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1114 og Kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Slagelse Megacenter (B)

16.

 Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune (B)

17.

 Udvidelse af flygtningekvoten i 2015 (B)

18.

 Samarbejde mellem praktiserende læger om Fælles Medicinkort (B)

19.

 Anmodning om optagelse af sag: Udlejning af Agersøfærgen - Enhedslisten (B)

20.

 Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til en forhøjet flygtningekvote for Slagelse Kommune i 2015 - Enhedslisten (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Byrådets mødekalender 2015 (B)

3.

 Kommunal garantistillelse generelt og Forlev Friskole (B)

4.

 Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

5.

 Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen for Kirkerup og Bø-strup til offentlig høring (O/B)

6.

 Spildevandsplan 2015 -2018

7.

 Forslag til lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik Ndr. Ringgade 24, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 16 og tilhørende miljøscreening (B)

8.

 Forslag til lokalplan 1132 for dagligvarebutik ved Skovsøviadukten, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)

10.

 Forslag til lokalplan 1139 for dagligvarebutik ved Byskovvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Genoptagelse - Navneændring af Antvorskovhallen (B)

12.

 Genoptaget - Julebelysning - Ledningsnet (B)

13.

 Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT påbud) (B)

14.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B)

15.

 Godkendelse af takster for budget 2015 - Plejecenter Møllebakken (B)

16.

 Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende klage (B)

17.

 Budget 2016 - Budgetproces for 2016-2019 (B)

18.

 Rengøring 2014/2015 - udbud (B)

19.

 Udmøntning af budgetreduktion målrettet aflastning (B)

20.

 Anmodning om optagelse af sag: Kommunens politik vedrørende aflastning på handicapområdet - Enhedslisten (B)

21.

 Anmodning om optagelse af sag: Skælskør Billedskole - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

22.

 Nationale test - resultater 2014 (O)

Lukket punkt

23.

 Opsigelse af kontrakt (B)

    Til top