Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 11/12 1/12 27/11 30/10 9/10

  Sep - Aug - Jul

18/9 28/8

  Jun - Maj - Apr

26/6 29/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

27/3 27/2 30/1 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Styrelsesvedtægt 2018 (B)

3.

 Kommunalvalg 2017 - valgstyrere og tilforordnede (B)

4.

 Styrelsesvedtægt for skoleområdet (B)

5.

 Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

6.

 FOB afd. 66/67 - lånoptagelse (B)

7.

 Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

14.

 Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

15.

 Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)

16.

 Slagelse Kommune - Endelig godkendelse af parkeringsstrategi(B)

17.

 Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)

18.

 Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser

19.

 Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S

20.

 Godkendelse af takster for spildevand 2018

21.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2018-2021 - Sundhed og Omsorg

22.

 Godkendelse af takster 2018 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

23.

 Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2018 (B)

24.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

25.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. salg af mindre arealer i 2017

26.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev (B)

27.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse (B)

28.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

29.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse (B)

30.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Sericol-grunden, Slagelse (B)

31.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal bag industrigrunde, Vemmelev (B)

32.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og del-anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg

33.

 Opfølgning på bygningsdrift - november 2017 (E)

34.

 Initiativretssag (D)

35.

 Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)

36.

 Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - §17, stk. 4 udvalg (B)

37.

 Veteranstrategi (B)

38.

 Ny styrelsesvedtægt og nye udvalg - tilretning af politikområder

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Valg af viceborgmestre (B)

3.

 Valg til Økonomiudvalget (B)

4.

 Nedsættelse af og udpegning til de stående udvalg (B)

5.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

6.

 Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

7.

 Underskriftbemyndigelse (B)

8.

 Udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg (B)

9.

 Udpegning til Kommunalpolitisk Topmøde (B)

10.

 Udpegning til Havnebestyrelsen Korsør Havn (B)

11.

 Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab (B)

12.

 Ø-udvalget - nedsættelse af og udpegning af medlem (B)

13.

 Udpegning til Beredskabskommissionen (B)

14.

 Udpegning til Handicapråd (B)

15.

 Udpegning til Visit Vestsjælland A/S (B)

16.

 Udpegning til repræsentantskabet for TV2 Øst (B)

17.

 Udpegning til Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU) (B)

18.

 Udpegning Slagelse Musikskole (B)

19.

 Udpegning til Grundlisteudvalget (B)

20.

 Udpegning til Trafikselskabet Movias repræsentantskab (B)

21.

 Udpegning til Hegnssyn og Vurderingsmænd (B)

22.

 Udpegning til Fredningsnævn (B)

23.

 Udpegning til SK Forsyning A/S (B)

24.

 Udpegning til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

25.

 Udpegning til I/S Afffald Plus (B)

26.

 Udpegning til Beboerklagenævn (B)

27.

 Udpegning til Huslejenævn (B)

28.

 Udpegning til Hjemmeværnets Distriktsudvalg (B)

29.

 Udpegning til taksationskommissionen (Kommunal), lov om offentlige veje (B)

30.

 Udpegning til Overtaksationskommissionen (Kommunal), lov om offentlige veje (B)

31.

 Udpegning til ekspropriationskommissionen (Statslig), ekspropriationsprocesloven (B)

32.

 Udpegning til taksationskommissionen (Statslig), ekspropriationsprocesloven (B)

33.

 Udpegning til Korsør ProduktionsHøjskole (B)

34.

 Udpegning til Slagelse Produktionsskole (B)

35.

 Udpegning til Museum Sjælland (B)

36.

 Udpegning til Guldagergaard (B)

37.

 Medlemmer til Kommunekontaktrådet (KKR) (O)

38.

 Valg af stedfortræder for borgmesteren - Kredsråd vedrørende politiets virksomhed (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Valg af borgmester (B)

3.

 Valg af viceborgmestre (B)

4.

 Valg til Økonomiudvalget (B)

5.

 Nedsættelse af og udpegning til de stående udvalg (B)

6.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

7.

 Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

8.

 Underskriftbemyndigelse (B)

9.

 Udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg (B)

10.

 Udpegning til Kommunalpolitisk Topmøde (B)

11.

 Udpegning til Havnebestyrelsen Korsør Havn (B)

12.

 Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab (B)

13.

 Ø-udvalget - nedsættelse af og udpegning af medlem (B)

14.

 Udpegning til Beredskabskommissionen (B)

15.

 Udpegning til Handicapråd (B)

16.

 Udpegning til Visit Vestsjælland A/S (B)

17.

 Udpegning til repræsentantskabet for TV2 Øst (B)

18.

 Udpegning til Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU) (B)

19.

 Udpegning Slagelse Musikskole (B)

20.

 Udpegning til Grundlisteudvalget (B)

21.

 Udpegning til Trafikselskabet Movias repræsentantskab (B)

22.

 Udpegning til Hegnssyn og Vurderingsmænd (B)

23.

 Udpegning til Fredningsnævn (B)

24.

 Udpegning til SK Forsyning A/S (B)

25.

 Udpegning til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

26.

 Udpegning til Beboerklagenævn (B)

27.

 Udpegning til Huslejenævn (B)

28.

 Udpegning til Hjemmeværnets Distriktsudvalg (B)

29.

 Udpegning til taksationskommissionen (Kommunal), lov om offentlige veje (B)

30.

 Udpegning til Overtaksationskommissionen (Kommunal), lov om offentlige veje (B)

31.

 Udpegning til ekspropriationskommissionen (Statslig), ekspropriationsprocesloven (B)

32.

 Udpegning til taksationskommissionen (Statslig), ekspropriationsprocesloven (B)

33.

 Udpegning til Korsør ProduktionsHøjskole (B)

34.

 Udpegning til Slagelse Produktionsskole (B)

35.

 Udpegning til Museum Sjælland (B)

36.

 Udpegning til Isenstein-samlingen (B)

37.

 Udpegning til Guldagergaard (B)

38.

 Medlemmer til Kommunekontaktrådet (KKR) (O)

39.

 Valg af stedfortræder for borgmesteren - Kredsråd vedrørende politiets virksomhed (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (O)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (B)

4.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2018 - 2021 (B)

5.

 VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, afd. 30 - lånoptagelse (B)

7.

 Slagelse Boligselskab, Engdraget, Godkendelse af skema A og B (B)

8.

 BoligKorsør afd. 22, garanti (B)

9.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn

10.

 Anlægsregnskab og skema C vedrørende 18 almene boliger med serviceareal - Kastanievej i Slagelse(B)

11.

 Anlægsregnskab 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

12.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 3. kvartal 2017 (B)

13.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af arealet Borgergade 151-153A, Vemmelev (B)

14.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Akaciegården, Vemmelev (B)

15.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

16.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af arealer til jordfordelingspulje (B)

17.

 Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (B)

18.

 Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (B)

19.

 Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)

20.

 Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)

21.

 Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)

22.

 Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

23.

 Initiativretssag fra Frederik Pedersen vedr. kondemnering af ejendom Halsebyvej 108 (B)

24.

 Initiativretssag fra Frederik Pedersen vedr. Valmuevej 1A, Slagelse (B)

25.

 Genoptaget - Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetorientering pr. ultimo september herunder budgetstatus 2017/2018 (D)

3.

 Ændring af reglerne for økonomistyring og ledelestilsyn - overførsel af over og underskud i mellem årene, handleplaner og tillægsbevillinger (B)

4.

 Ophør af midlertidigt ansættelsesstop indenfor den administrative organsisation konto 6 (B)

5.

 Tidselbjerget - arkæologiske udgravninger (B)

6.

 Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

7.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)

8.

 Beslutning om ændret krav til driftsgaranti (B)

9.

 Slagelse Musikhus og Badeanstalten - overgang til selveje (B)

10.

 Kommuneplan 2017 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (B)

11.

 Forslag til Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape II, Slagelse Nordøst og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (B)

13.

 AffaldPlus - køb af Sorø Fjernvarme (B)

14.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - ejendommen Langøre 1, Slagelse (B)

15.

 Del-anlægsregnskab > 2 mio. kr. -Udvidelse af Omø havn (B)

16.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. (B)

17.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer og bygninger ved Stigsnæs, Skælskør (B)

18.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Nørrevang - etape 1 (B)

19.

 Kommunal indsats mod mikroplastforurening (B)

20.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2017 (O)

21.

 Forslag til nedsættelse af lokalt kulturmiljøråd (B)

22.

 Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund (B)

23.

 Initiativretssag - færdselsregulering på privat vej (B)

24.

 Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)

25.

 Initiativretssag - Afbureaukratisering på ældreområdet (B)

26.

 Initiativretssag - Underskuddet på handicap- og psykiatriområdet (B)

27.

 Forslag til konkrete aktiviteter for langtidsforsørgede borgere med ikke vestlig baggrund (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2. behandling af budget 2018-2021 (B)

3.

 Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. køb af DSB-grund (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 1. behandling af budget 2018-2021 (B)

3.

 Nyt bestyrelsesmedlem til Visit Vestsjælland (B)

4.

 Husmandsstræde 16, 4245 Omø. Udskiftning af tag (B)

5.

 Ændring af vedtægter for Borgerrådgiveren (B)

6.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Hashøjskolen - etablering af udemiljø (B)

7.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Renovering af Hashøjskolen - scenarie A (B)

8.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1185, Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 (B)

11.

 Opdatering af kompetenceplan (B)

12.

 Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 4. kvartal 2016 (O)

13.

 Supplerende spørgsmål vedr. KL´s undersøgelse af brintbusprojekt JIVE (O)

14.

 Initiativretssag - Behandling af værdistigning som følge af støttede nedrivninger (B)

15.

 Initiativretssag - Forslag til beslutning om administrationsgrundlag (B)

16.

 Initiativretssag - Salg af grund på Stigsnæs (B)

17.

 Initiativretssag - Udtræden af Campus-udvalget (B)

18.

 Initiativretssag - "Projekt Ny Start" (B)

Lukket punkt

19.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Besvarelser af spørgsmål om organisation, budget og regnskab i forbindelse med afskedigelser i Jobcentret (O)

3.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 og Halvårsregnskab 2017 (B)

4.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 (B)

5.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2017 (B)

6.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B)

7.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - arealer Hulvejen og Orebyvej (B)

8.

 Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)

9.

 Rammeaftale 2018 og 2019 (B)

10.

 Slagelse Kommune - vejbelysning - Vejbelysningspolitik (B)

11.

 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B)

12.

 Retningslinjer for digital infrastruktur (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B)

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 47 (B)

19.

 Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B)

20.

 Initiativretssag - Kommunal indsats mod mikroplastforurening (B)

21.

 Initiativretssag - Anerkendelse af fagforeningsmedlemskab (B)

22.

 Initiativretssag - Skælskør-sagen og byrådets reaktion herpå (B)

23.

 Initiativretssag - "Projekt Ny Start" (B)

Lukket punkt

24.

 Konstituering af kommunaldirektør (B)

Lukket punkt

25.

 Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

Lukket punkt

26.

 Stillingtagen til evt. salg af Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfyldelse af dom afsagt af Østre Landsret vedrørende godtgørelse for anbringelse på Tværhøjgaard (B)

3.

 KL rapport for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE (D)

4.

 Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2016 (B)

5.

 Udvalgenes samlede rammereduktioner vedr. budget 2017 (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, afd. 10, Helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

7.

 Slagelse Boligselskab afd. 32 - Stadionparken, godkendelse af regnskab (B)

8.

 BoligKorsør, afdeling 3, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)

9.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør (B)

10.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Bildsø Camping og Bildsø Feriekoloni, Slagelse (B)

11.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

12.

 Afslutning af anlægsregnskaber - dagtilbud (A)

13.

 Bevilling med kassevirkning - Projekt sundhedsplejersker styrker integration (B)

14.

 Boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1175 - Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 (B)

18.

 Kommuneplan 2017 - Forslag til kommuneplan 2017 - 2028 med tilhørende miljøvurdering (B)

19.

 Mulig dispensation fra Lokalplan 1158 (B)

20.

 Evaluering af Landsbypedelordningen (B)

21.

 Samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning (B)

22.

 Forslag til omlægning af skoledistrikt for Flakkebjerg Skole (B)

23.

 Forslag fra borgerne til byrådet (B)

24.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2017 (O)

25.

 Besvarelser af spørgsmål om organisation, budget og regnskab i forbindelse med afskedigelser i Jobcentret (O)

26.

 Initiativretssag - Indsatserne i Basen og på Rosenkildegården

27.

 Initiativretssag - Tinglysning af nedrivningsstøtte (B)

28.

 Initiativretssag - Skælskør-sagen og KLs rådgivning (B)

Lukket punkt

29.

 Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)

4.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)

5.

 Beskæftigelsesplan 2017 (B)

6.

 Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

7.

 Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

8.

 Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)

9.

 Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

10.

 Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)

11.

 Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)

12.

 EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)

15.

 Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)

16.

 Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)

17.

 Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)

18.

 Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)

19.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (O)

20.

 Bemyndigelse af kommunale pantefogeder

21.

 Udpegning af ny formand og stedfortræder for Huslejenævnet

22.

 Initiativretssag - Fremrykning af afsatte midler, Korsør-Byen møder vandet (B)

23.

 Initiativretssag - Arbejdsmiljø i hjemmeplejen (B)

24.

 Initiativretssag - Stille afskedigelser i Jobcentret i bero (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommuneplan 17 - udlæg af nyt erhvervsareal ved Kongevejen/Stop 39 i Slagelse (D)

3.

 Grødeskæringsredskaber i regulativer (B)

4.

 Regnskab 2016 (B)

5.

 Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017 (B)

6.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Beredskabet (B)

7.

 Kørselsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser (B)

8.

 JIVE

9.

 Kommissorium for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE (B)

10.

 Proces for anvendelse af anlægsbudget til udbygning af Slots Bjergby (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

12.

 Forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget II, Slagelse (B)

13.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1158 - Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (B)

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade, Slagelse (B)

15.

 Færgetakster 2017-2018 (B)

16.

 Opfølgning på bygningsdrift - april 2017 (E)

17.

 Oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse (B)

18.

 Anmodning om optagelse af sag - iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse vedr. JIVE (D)

19.

 Initiativretssag - Ophævelse af tilladelse til SK-Forsyning til at anvende Slagelse Gamle Stadion til omladningsplads (B)

20.

 Initiativretssag - Slagelse Kommunes behandling af manglende oprensning i 2001-2002 af olieforurenet grund (B)

Lukket punkt

21.

 Aftale i forbindelse med opførelse af støjvolden ved Byskovvolden (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2016 (O)

3.

 Foreløbigt regnskab 2016 (B)

4.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017 - samtlige udvalg (B)

5.

 Lånoptagelse 2017 (B)

6.

 Godkendelse af Korsør Havns regnskab (B)

7.

 Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger (B)

8.

 4200 Rådhuspladsen - Betalingsparkeringen i parkeringskælderen (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48 (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og Miljøscreening (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 (B)

13.

 Natura 2000 - handleplaner 2016-2021 (B)

14.

 Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring (B)

15.

 Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde (O)

16.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, låneoptagelse, huslejestigning og garanti (B)

17.

 Sag vedr. redegørelse om fritidsaktiviteter i UngSlagelse (E)

18.

 Initiativretssag - Belysning af og fremdrift for to tidligere forslag (B)

19.

 Initiativretssag - Markering på Borreby af 100-året for salget af De Dansk-Vestindiske Øer til USA (B)

20.

 Initiativretssag - arbejdsmiljøet for de ansatte i hjemmeplejen (B)

21.

 Initiativretssag - Tilbud om en kritisk gennemgang af administration og procesregler

Lukket punkt

22.

 Ansættelse af havnedirektør - Korsør Havn (B)

Lukket punkt

23.

 Frivillig aftale - køb af areal til anlæggelse af vejadgang til Energipark Korsør

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B)

3.

 Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B)

4.

 Budgetproces for Budget 2018-2021 (B)

5.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016 (B)

6.

 Nyt bestyrelsesmedlem til Visit Vestsjælland (B)

7.

 Nationale måltal på baggrund af testresultater 2015/16 (E)

8.

 Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B)

9.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

10.

 Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B)

11.

 Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017 (B)

12.

 Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B)

13.

 Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløbog anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse (B)

14.

 Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

15.

 Initiativretssag - Socialpsykiatrisk Center (B)

16.

 Initiativretssag - Oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse (B)

17.

 Initiativretssag - Slagelse Kommune støtter brintbus-projekt i Korsør Erhvervspark (B)

Lukket punkt

18.

 Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ændring af styrelsesvedtægten (B)

3.

 Godkendelse af takster for drikkevand i 2017 (B)

4.

 Godkendelse af takster for spildevand 2017 (B)

5.

 Godkendelse af nyt regulativ for SK Vand A/S (B)

6.

 Punktet er udgået

7.

 Slagelse Kommune - Vejbelysning - Grundlag for aftaler med SK Gadelys A/S og SEAS-NVE (B)

8.

 Dimensioneringsplan (B)

9.

 Anmodning om fritagelse for udvalgshverv, fornyet udpegning (B)

10.

 Ombygning Skælskør Plejecenter - Skema B, finansiering og bevilling (B)

11.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab areal på Skælskørvej, Slagelse (B)

12.

 Anlægsbevilling - Anlægstilskud til istandsættelse af sejlskibet Bien (B)

13.

 Udmøntning af anlægsmidler til strande, broer og toiletter (B)

14.

 Frigivelse af midler til etablering af 2017 tiltagene i Halsskov Færgehavn (B)

15.

 Revidering af Restaurationsplan (B)

16.

 EnergiPark Korsør, masterplan for udnyttelsesmuligheder (B)

17.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6, helhedsplan, godkendelse af projektide og kapitaltilførsel (B)

18.

 Slagelse Boligselskab, afd. 25, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

19.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommunplan 2013 samt VVM redegørelse for Omø Syd Havmøllepark (B)

20.

 Forslag til lokalplan 1173 - boliger ved Valmuevej, Slagelse og tilhørende miljøscreening(B)

21.

 Initiativretssag - Administrative udgifter (B)

22.

 Initiativretssag - undervisningskonceptet Visible Learning (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ændring af styrelsesvedtægten (B)

    Til top