Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

17/12 17/12 26/11 29/10 8/10

  Sep - Aug - Jul

17/9 27/8 27/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 28/5 30/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 19/3 26/2 29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (B)

3.

 Slagelse Boligselskab, Skovlunden, godkendelse af skema A og B (B)

4.

 Forslag til lokalplan 1197, Boliger ved Holbækvej, Tidselbjerget, Slagelse (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

7.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1196, Havnearkaderne, Korsør (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

10.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

11.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Bedre strande og toiletter 2019 (B)

13.

 Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)

14.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)

15.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2019 (B)

16.

 Godkendelse af takster 2019 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

17.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 vedr. Sundhed og Omsorg (B)

18.

 Nye timetakster for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og private leverandører 2019 (B)

19.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Salg af landbrugsarealer, øvrige arealer og ejendomme (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)

21.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)

22.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)

23.

 Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)

24.

 Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)

25.

 Ansættelsesstop i administrationen (D)

26.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

27.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

28.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om tvangsfjernelsessager (B)

29.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om arbejdsvilkår for de ansatte på Agersø- og Omøfærgerne (B)

30.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om kommunens information af borgerne (B)

Lukket punkt

31.

 Opkøb af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

31.

 Opkøb af areal (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4 for 2018 (B)

4.

 Anlægsbevilling - Tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal (B)

5.

 Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

6.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

7.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

8.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 (B)

9.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af 2 ejendomme og 3 arealer (B)

10.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (B)

11.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb og salg af 4 arealer (B)

12.

 Anmodning om opstart af kommuneplantillæg for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

13.

 Anmodning om opstart af Kommuneplantillæg - Temaplan for store solenergianlæg (B)

14.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø syd Havmøllepark (B)

15.

 Forslag til lokalplan nr. 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)

16.

 Forslag til spildevandsplan 2019 i offentlig høring (B)

17.

 Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

18.

 Udpegning af suppleant til Huslejenævnet (B)

19.

 Initiativsag - Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)

20.

 Initiativsag - Videndeling i folkeskolen (B)

Lukket punkt

21.

 Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om indeståelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

3.

 Projekt Sensorteknologi - digitalisering af plejecentre, Anlægsbevilling (B)

4.

 Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1199, Boligområdet Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

6.

 Forslag til lokalplan 1162, Boligbebyggelse på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør samt Kommuneplantillæg nr. 21 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Forslag til Lokalplan 1203 Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby og tilhørende miljøscreening (B)

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1, Aflastningsområde - Slagelse Megacenter (B)

10.

 Korsørvej 4200 - ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

11.

 Status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Godkendelse af retningslinjer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (B)

13.

 Slagelse Kommune - Nedsættelse af Udvalg for Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstilling (B)

14.

 Byrådets temamøder 2019 (B)

15.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2018 (O)

16.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen(B)

17.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om beskyttelse af drikkevandet (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2. behandling af Budget 2019-2022 (B)

3.

 Handleplaner for Sundhed og Ældre, 2018 (B)

4.

 Genoptaget - Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 1. behandling af Budget 2019-2022 (B)

3.

 Anlægsregnskab og skema C vedrørende 144 ungdomsboliger på sygeplejeskolen (B)

4.

 Forslag til Lokalplan 1196, Havnearkaderne, og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

5.

 Volleyarena i Korsørhallen, Tovesvej 30, Korsør (B)

6.

 Anlægsregnskaber, Fritid (B)

7.

 Anlægsregnskaber, Kultur (B)

8.

 Delanlægsregnskab - Ny Trelleborg (B)

9.

 Færgedriften (B)

10.

 Næsby Strand digeprojekt - Åstedsforretninger og valg af politisk repræsentant (B)

11.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

12.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

13.

 Udpegning af stedfortrædere til Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturgruppen (B)

Lukket punkt

14.

 Frivillig aftale - køb af areal i forbindelse med udvidelse af lyskryds samt anlæg af tunnel ved kryds Sdr. Ringgade - Grønningen 4200 (B)

Lukket punkt

15.

 Principbeslutning om salg af areal - Genoptagelse (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 3 for 2018 (B)

4.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2018 (B)

5.

 Ændring af tidspunkt for oplæsning af Byrådets protokol (B)

6.

 Indkaldelse af suppleanter til byrådsmøder (E)

7.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - skema B og garanti (B)

8.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 26, Møllevænget 8-50, Kirke Stillinge, Slagelse - lånoptagelse og garanti (B)

9.

 Henvendelse fra sct. Mikkels Børnehave om lån ifm. modtagelse børn i alderen 0-3 år (B)

10.

 Ansøgning fra Langebjerggaard ApS om overenskomst med Slagelse Kommune (B)

11.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af areal ved Jordbærvej, Slagelse (B)

12.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Skoletoiletter (B)

13.

 Anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark (B)

14.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11, Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16, Mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17, Mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1201 Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

19.

 Forslag til Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

20.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

23.

 Forlængelse af Affaldsplan 2014 fra 2018 til 2020 (B)

24.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2018 - Veje og Trafik (B)

25.

 Tude Ådal - gennemgang af sportsfiskerforeningerne ændringsforslag (B)

26.

 Underskriftsbemyndigelse (B)

27.

 Udpegning til FGU-bestyrelse - Genoptagelse(B)

28.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

29.

 Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)

30.

 Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)

31.

 Initiativsag - Landsgravvej 27 - Aktiviteter og lokalplan (B)

32.

 Initiativsag - Evaluering af boligsocial helhedsplan

Lukket punkt

33.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

34.

 Ændring af aftale om salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

35.

 Nyt omsorgssystem i Center for Sundhed og Ældre (B)

Lukket punkt

36.

 Principbeslutning om salg af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

36.

 Principbeslutning om salg af areal (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politisk mødekalender 2019-2021 (B)

3.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)

4.

 Finansiel strategi 2018 (B)

5.

 Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)

6.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)

7.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)

8.

 Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

9.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014

10.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

12.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

13.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

14.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)

15.

 Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (O)

16.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)

17.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

18.

 Udpegning til FGU-bestyrelse (B)

19.

 Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)

20.

 Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)

21.

 Initiativsag - anmodning om optagelse af sag - etablering af rekreativt område ved Stjernebakken (B)

Lukket punkt

22.

 Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)

Lukket punkt

23.

 Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

24.

 Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)

Lukket punkt

25.

 Ansættelse af kommunaldirektør (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)

4.

 Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

6.

 Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

8.

 Kompetenceplan 2018 (B)

9.

 Informationssikkerhedspolitik (I)

10.

 Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)

11.

 Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

12.

 Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)

13.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

14.

 Ny udpegning til Korsør Havn (B)

15.

 Fremtidens Folkeoplysningsudvalg/-råd (B)

16.

 Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 - Vedtægter og kompetenceplan (B)

Lukket punkt

17.

 Tilpasning af den administrative organisering (B)

Lukket punkt

18.

 Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B)

Lukket punkt

19.

 Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B)

Lukket punkt

20.

 Genoptagelse - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

21.

 Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)

3.

 Regnskab 2017 (B)

4.

 Genoptaget sag - Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

5.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)

6.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

7.

 Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

8.

 Justeret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)

9.

 Dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU (B)

10.

 Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

11.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

12.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 16, mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

14.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Forslag til Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantilæg nr. 14 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej samt Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse og Kommuneplantillæg nr. 4(B)

19.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 (B)

20.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

22.

 Naturforum 2018 - 2021 (B)

23.

 Regulativ for erhvervsaffaldsregulativ 2018 - efter høring (B)

24.

 Forespørgsel om leje af grønt areal (B)

25.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2017 (O)

26.

 Digital arbejdsform i byråd og politiske udvalg (B)

27.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

28.

 Orientering om reform af valgbarhedsområdet (O)

29.

 Årsrapport Korsør Havn (B)

30.

 Genudpegning som følge af Søren Hald Christensens flytning fra Slagelse Kommune(B)

31.

 Ny udpegning til SK Forsyning

32.

 Udpegning til SK Forsyning A/S (B)

33.

 Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B) - genoptagelse

34.

 Udpegning til Slagelse Gymnasium (B) - genoptagelse

35.

 Udpegning til Samarbejdsudvalget for indkøb og bygge- og anlægsydelser (B)

36.

 Ny udpegning til Ø-Udvalget (B)

37.

 Initiativsag - Sammenhængende ungeindsats og FGU (B)

38.

 Initiativsag - Lockout midler Slagelse (B)

39.

 Initiativsag - Slagelse Kommunes aftale med Løkke Fonden (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revideret Styrelsesvedtægt 2018 (B)

3.

 Revideret styrelsesvedtægt og nye udvalg - tilretning af politikområder (B)

4.

 Valg af medlemmer til økonomiudvalget (B)

5.

 Valg til de stående udvalg (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)

7.

 Lånoptagelse 2018 (B)

8.

 Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)

9.

 Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)

10.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)

11.

 Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)

12.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

13.

 Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)

14.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem

15.

 Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)

16.

 Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

17.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)

18.

 Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

19.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

21.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)

22.

 Informationssikkerhedspolitik (B)

23.

 Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E)

25.

 Ny udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revideret Styrelsesvedtægt 2018 (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regler for spørgetid (B)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

4.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

5.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B)

8.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2017 (B)

9.

 Vandsynsråd 2018 - 2021 (B)

10.

 Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

11.

 Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl. (B)

12.

 Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør (B)

13.

 Opfølgning på beslutning om tilbagebetaling for transport (O)

14.

 Procedure ved salg af arealer i Slagelse Kommune (O)

15.

 Udpegning af medlemmer til udvalg, grupper mv. (B)

16.

 Udpegning til Femern Bælt Development (B)

17.

 Udpegning til ZBC | Zealand Business College (B)

18.

 Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B)

19.

 Udpegning til Slagelse Gymnasium (B)

20.

 Udpegning til Ung Slagelse (B)

Lukket punkt

21.

 Leje af areal (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag om at flytte byrådsmødet den 26. marts 2018 (B)

3.

 Ændring af navn på udpeget medlem fra valggruppe AFIØ til Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget (B)

4.

 Anlægsbevilling til nedrivning af Godsbanebygningen.

5.

 Godkendelse af gebyr ved underretning af udlægsforretning (B)

6.

 BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan - skema B og garanti (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1178 for Landsgrav Friskole, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør (B)

9.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Redegørelse for aflastningsområdet Slagelse Megacenter (B)

10.

 Regulativ for erhvervsaffald 2018 - til høring (B)

11.

 Nedsættelse af § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalg for Campus Slagelse (B)

12.

 § 17.4-udvalg vedr. stadion - udpegning af medlemmer (B)

13.

 Udpegning til valgbestyrelse ved Kommunale valg (B)

14.

 Udpegning til valgbestyrelse for folketingsvalg og EU-valg (B)

15.

 Udpegning til SEAS-NVE Amba (B)

16.

 Udpegning til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

17.

 Udpegning til Havnebestyrelsen Korsør Havn (B)

18.

 Udpegning til Korsør Lystbådehavn Amba (B)

19.

 Udpegning til Museet ved Trelleborg (B)

20.

 Udpegning til Rådet for socialt udsatte (B)

21.

 Udpegning til Bevillingsnævn (B)

22.

 Udpegning til Hegnssyn og Vurderingsmænd (B)

23.

 Udpegning til Slagelse Kulturråd (B)

24.

 Udpegning til Løvegadekollegiet (B)

25.

 Udpegning til Kongegaardsfonden (B)

26.

 Udpegning til Kulturregion Midt- og Vestsjælland, kulturgruppen (B)

27.

 Udpegning til Lokalt kulturmiljøråd (B)

28.

 Udpegning til Gerlev Idrætshøjskole (B)

29.

 Udpegning til Uddannelsesrådet (B)

30.

 Udpegning til Syddansk Universitet (B)

31.

 Udpegning til Sports Team Slagelse (B)

32.

 Udpegning til Kommunernes skolebiblioteksforening (B)

33.

 Udpegning til Fuldmægtig Stig Hansens fond (B)

34.

 Udpegning til Fælleslegatet for værdigt trængende (B)

35.

 Udpegning til Fælleslegatet for uddannelsessøgende i Slagelse Kommune (B)

36.

 Udpegning til Vestsjællands Hjemmeværnsfond (B)

37.

 Udpegning til Vurderingsankenævn (B)

38.

 Udpegning til Skatteankenævn (B)

39.

 Salg af grønt areal (B)

40.

 Vedtægtsændring og udpegning Korsør Havn (B)

    Til top