Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

26/3 19/3

  Februar

26/2

  Januar

29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revideret Styrelsesvedtægt 2018 (B)

3.

 Revideret styrelsesvedtægt og nye udvalg - tilretning af politikområder (B)

4.

 Valg af medlemmer til økonomiudvalget (B)

5.

 Valg til de stående udvalg (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)

7.

 Lånoptagelse 2018 (B)

8.

 Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)

9.

 Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)

10.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)

11.

 Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)

12.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

13.

 Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)

14.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem

15.

 Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)

16.

 Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

17.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)

18.

 Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

19.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

21.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)

22.

 Informationssikkerhedspolitik (B)

23.

 Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E)

25.

 Ny udpegning til Det særlige Børn og unge-udvalg (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revideret Styrelsesvedtægt 2018 (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regler for spørgetid (B)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

4.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

5.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B)

8.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2017 (B)

9.

 Vandsynsråd 2018 - 2021 (B)

10.

 Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

11.

 Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.fl. (B)

12.

 Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør (B)

13.

 Opfølgning på beslutning om tilbagebetaling for transport (O)

14.

 Procedure ved salg af arealer i Slagelse Kommune (O)

15.

 Udpegning af medlemmer til udvalg, grupper mv. (B)

16.

 Udpegning til Femern Bælt Development (B)

17.

 Udpegning til ZBC | Zealand Business College (B)

18.

 Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B)

19.

 Udpegning til Slagelse Gymnasium (B)

20.

 Udpegning til Ung Slagelse (B)

Lukket punkt

21.

 Leje af areal (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag om at flytte byrådsmødet den 26. marts 2018 (B)

3.

 Ændring af navn på udpeget medlem fra valggruppe AFIØ til Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget (B)

4.

 Anlægsbevilling til nedrivning af Godsbanebygningen.

5.

 Godkendelse af gebyr ved underretning af udlægsforretning (B)

6.

 BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan - skema B og garanti (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1178 for Landsgrav Friskole, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør (B)

9.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Redegørelse for aflastningsområdet Slagelse Megacenter (B)

10.

 Regulativ for erhvervsaffald 2018 - til høring (B)

11.

 Nedsættelse af § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalg for Campus Slagelse (B)

12.

 § 17.4-udvalg vedr. stadion - udpegning af medlemmer (B)

13.

 Udpegning til valgbestyrelse ved Kommunale valg (B)

14.

 Udpegning til valgbestyrelse for folketingsvalg og EU-valg (B)

15.

 Udpegning til SEAS-NVE Amba (B)

16.

 Udpegning til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

17.

 Udpegning til Havnebestyrelsen Korsør Havn (B)

18.

 Udpegning til Korsør Lystbådehavn Amba (B)

19.

 Udpegning til Museet ved Trelleborg (B)

20.

 Udpegning til Rådet for socialt udsatte (B)

21.

 Udpegning til Bevillingsnævn (B)

22.

 Udpegning til Hegnssyn og Vurderingsmænd (B)

23.

 Udpegning til Slagelse Kulturråd (B)

24.

 Udpegning til Løvegadekollegiet (B)

25.

 Udpegning til Kongegaardsfonden (B)

26.

 Udpegning til Kulturregion Midt- og Vestsjælland, kulturgruppen (B)

27.

 Udpegning til Lokalt kulturmiljøråd (B)

28.

 Udpegning til Gerlev Idrætshøjskole (B)

29.

 Udpegning til Uddannelsesrådet (B)

30.

 Udpegning til Syddansk Universitet (B)

31.

 Udpegning til Sports Team Slagelse (B)

32.

 Udpegning til Kommunernes skolebiblioteksforening (B)

33.

 Udpegning til Fuldmægtig Stig Hansens fond (B)

34.

 Udpegning til Fælleslegatet for værdigt trængende (B)

35.

 Udpegning til Fælleslegatet for uddannelsessøgende i Slagelse Kommune (B)

36.

 Udpegning til Vestsjællands Hjemmeværnsfond (B)

37.

 Udpegning til Vurderingsankenævn (B)

38.

 Udpegning til Skatteankenævn (B)

39.

 Salg af grønt areal (B)

40.

 Vedtægtsændring og udpegning Korsør Havn (B)

    Til top